Instruccions per a la configuració del gestor de correu
e-mail: [el seu email]
Servidor POP3: mail.veterinaris.cat
Servidor SMTP: mail.veterinaris.cat
Usuari: [el seu email]
Clau: [La seva clau]

Per a poder enviar mails, s'ha d'anar al menu "Herramientas", a l'opció "Gestión de Cuentas", seleccionar el e-mail, i clickar la casella "El servidor requiere autenticación" situada a la segona pestanya de les opcions avançades (veure imatge a continuació)