Logo CCVC
Veterinaria
Català    Castellano
COL·LEGIS CATALUNYA
Image Map
Escull una provincia del mapa
Posem en servei la placa QR per facilitar la recuperaci danimals
14/06/2016 11:19:46

Una campanya a TV3 i Catalunya Ràdio difondrà el nou servei a partir de dijous 16 de juny

Una nova placa amb codi QR és la nova eina, que complementa l’AIAC, que es posa en servei aquest mes de juny. La placa que s’ha de penjar al collar de l’animal facilitarà que tant veterinaris com ciutadans que es trobin l’animal, puguin d’una forma senzilla a través del seu telèfon mòbil contactar amb la seva família.

La placa QR li serà lliurada al responsable de l’animal a casa seva al mateix temps que rep la carta amb les dades identificadores que constaran quan es doni d’alta l’AIAC. Caldrà una segona visita a la teva clínica per activar-lo. L’ús i activació d’aquest penjoll QR és totalment voluntari i no implica cap modificació o alteració de les dades que constin a l’AIAC.

Des del CCVC entenem que l’activació del codi QR és un servei gratuït per a les noves altes a l’AIAC. La nova placa identificadora respon a la voluntat de millorar l’atenció als propietaris d’animals de companyia. I és també una ampliació de la cartera de serveis que actualment dóna l’AIAC.

Així mateix donem compliment al desplegament de la Llei de protecció dels animals que assenyala l’obligació que els  gossos, els gats i les fures han de dur d'una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que n'és posseïdora o propietària.


Campanya a TV i ràdio

La posada en marxa d’aquest nou servei de l’AIAC tindrà una gran repercussió a mitjans de comunicació. A partir d’aquest dijous, 16 de juny, s’emetrà per TV3 i Catalunya Ràdio en horari de màxima audiència anuncis informant del serveis que dóna l’AIAC, com ara la recuperació d’animals, la gestió de passaports i com no, la nova placa QR.

En paral·lel s’enviarà un dossier de premsa informant als mitjans de comunicació de la posada en servei de la placa QR. Esperem que aquest servei aporti ni que sigui un granet de sorra en la millora de la relació amb els teus clients i et convidem que siguis prescriptor de la nova placa QR.

 
+info
Nova aliana entre lAIAC i PETMAXX per millorar la recuperaci danimals a lestranger
09/06/2016 16:40:56
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, organisme que gestiona l’AIAC, l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia, amb una decisió conjunta amb la REIAC (Red Española de Identificación de Animales de Compañía), ha canviat de partner internacional. A partir d’ara PETMAXX és la nova plataforma per a la recuperació d’animals de companyia a l’estranger.

Aquesta nova aliança aporta beneficis tant a la professió veterinària a Catalunya com a les famílies que tenen animals de companyia.

PETMAXX és una plataforma universal que agrupa arxius d’identificació d’animals no només d’Europa sinó també d’Àsia, Amèrica i Oceania, des de Rússia, Austràlia, EUA o bé Regne Unit. Per tant, tindrem accés a més bases de dades d’identificació d’animals de companyia.

Aquesta mesura, a la vegada, permet donar un major servei a les famílies usuàries de les nostres clíniques i hospitals.

El CCVC, preocupat per la manca d’eficàcia d’altres plataformes de recerca d’animals perduts, portava mesos treballant per tancar aquest acord que de ben segur beneficiarà tant al col·lectiu de veterinaris com els clients, guanyant major accés, gairebé universal a bases de dades d’arreu del món, i alhora, esdevenint l’AIAC un arxiu més eficaç internacionalment.

El personal del CCVC, com el del teu col·legi professional estem al teu servei per atendre consultes o aclariments sobre aquest nou servei internacional de recuperació d’animals de companyia.

+info
Entrevista a Mart Pumarola Batlle, Secretari de la ACHV.
08/06/2016
L’Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV) es va fundar l’any 1993 amb quatre objectiu molt clars: estudiar la Història de laVeterinària, mitjançant treballs, tesis de recerca, publicacions i d’altres activitats relacionades; organitzar sessions científiques de presentació dels treballs dels seus membres; col·laborar amb associacions similars d’arreu, fins i tot les que treballen altres àrees de la Ciència, i crear el Museu d’Història de la Veterinària amb material bibliogràfic (llibres, revistes, treballs), gràfic (certificacions, orles, fotografies i gravats, etc.) i estris clínics (de cirurgia, castració, obstetrícia, de ferrar, de laboratori, etc).

A continuació podeu descarregar l'entrevista el secretari de l’ACHV, Martí Pumarola Batlle, Catedràtic del Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Facultat de Veterinària (UAB).
+info
Recordatori sobre comprovaci registre d'un microxip
26/05/2016 11:31:03
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) recorda que en el cas d'atendre en la clínica veterinària, un animal que ja porta implantat un microxip, cal consultar aquest número de microxip en els diferents arxius existents, per tal de validar que no pugui estar registrat en un altre arxiu a nom d'un propietari/posseïdor diferent d'aquell que es vol inscriure en AIAC, fet que podria suposar alguna incidència posterior.
+info
Peticions dextensi al grup de funcionaris del Cos de titulats superiors (veterinaris) de la Sentncia nm. 866/2015
19/04/2016 15:09:48
Assumpte: Peticions d’extensió al grup de funcionaris del Cos de titulats superiors (veterinaris) de la Sentència núm. 866/2015, de 13 de novembre de 2015, Secció 4a de la Sala del contenciós-administratiu del TSJ de Catalunya (modificació RLT).

Arrel de les peticions formulades per varis/ries veterinaris/ries funcionaris/ries col·legiats/des als diferents Col·legis de Veterinaris de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) per tal que s’estudiïn les vies de suport d’aquestes Corporacions professionals que representen en col·lectiu als seus respectius àmbits, us comuniquem que el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha enviat un escrit a la Secretària d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i al Secretari General de Salut d’aquest Departament, per demanar una reunió per tractar aquest assumpte i sol·licitar l’extensió de la Sentència de referència sense que els i les professionals veterinaris hagueu d’interposar un recurs contenciós-administratiu.

Així mateix, els/les veterinaris/es que estigueu col·legiats a data d’ahir, 18-04-2016, a qualsevol dels quatre Col·legis de Veterinaris catalans us demanem que us adreceu el més aviat possible al vostre Col·legi per tal de comunicar si heu decidit sumar-vos a les accions legals que ja s’estan preparant a través d’advocats particulars, ja que sembla que l’estudi i preparació dels recursos per part d’aquests està molt avançat, i s’està estudiant la forma en que des dels Col·legis us puguin ajudar-vos econòmicament a rescabalar-vos d’una part de les despeses que, per tal motiu, podeu tenir.

Us mantindrem informats.
+info
Interns de Quatre Camins collaboren amb el CCVC en la redacci del conte El Xipi va a lescola
19/04/2016 15:04:44
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) publica “El Xipi va a l’escola”, un conte il·lustrat protagonitzat per un gos i la seva família i escrit amb la col·laboració d’interns del Centre Penitenciari Quatre Camins. Es repartirà gratuïtament, coincidint amb la festa de Sant Jordi, a les clíniques veterinàries per fomentar entre els nens la tinença responsable d’animals.
+info
Tercer concurs de fotografia "La meva mascota"
18/04/2016 14:43:53
Participa en el tercer concurs de fotografia "La meva mascota" amb premis per les fotos "més original" i "més bonica". Tens fins el 15 de juny!
 

Descarrega aquí les Bases per participar en el concurs

 
+info
El CCVC i els Collegis promouen la signatura de convenis de collaboraci amb els ajuntaments
01/04/2016 10:20:45


Barcelona, 31 de març de 2016. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), juntament amb els quatre col·legis provincials de veterinaris, ha iniciat una campanya amb els ajuntaments catalans per tal d’oferir-los la col·laboració de la professió veterinària per a la millora de la gestió del cens municipal d’animals de companyia.

Així, el CCCV facilitarà a cada ajuntament amb el qual signi el corresponent conveni de col·laboració les claus per accedir, a través de la pàgina web https://aiac.veterinaris.cat/cens, a la base de dades del cens d’animals de companyia de l’AIAC, fet que permetrà a l’ajuntament fer recerques per les dades dels propietaris (nom i cognoms, DNI o passaport i domicili), dels seus animals (nom, espècie i raça, sexe, data de naixement, domicili) i del veterinari o veterinària que hi intervé. Aquestes dades podran ser consultades des del mateix moment en què constin registrades a l’AIAC i facilitaran, als ajuntaments que signin els esmentats convenis de col·laboració amb el CCVC i el Col·legi corresponent, poder mantenir les dades del cens municipal d’animals al més actualitzades possible.

Compliment de la legislació. Cal recordar que l’article 13.2 de la Llei de protecció dels animals estableix que els veterinaris han d’informar la persona propietària o posseïdora de gossos, gats o fures, de l’obligatorietat de tenir-los identificats de registrar-los al cens del municipi on resideix habitualment l’animal o al Registre General d’Animals de Companyia.

+info