Comissió One Health

Introducció

La comissió One Health es va constituir el desembre del 2020 amb l’objectiu de difondre i conscienciar la perspectiva One health  amb professionals sanitaris de diferents àrees d’expertesa en l’àmbit de la salut humana, salut animal i dels ecosistemes. Una forma de treball  que entén la salut en fomentar sinèrgies des d’una perspectiva  multisectorial ja que reconeix les inter-connexions entre persones, animals i medi ambient.

Problemes tan crítics com l’emergència climàtica, la resistència a La lluita contra els antimicrobians o la pandèmia de SARS-CoV-2, confirmen la validesa i rellevància d’aquest concepte.

Objectiu

L’objectiu de la comissió és que actuï com un òrgan consultiu en les diferents àrees de treball que es troben dins del concepte one health i que sigui un instrument per fer mes visible el paper dels professionals de la salut, i una eina per seguir col·laborant amb l’Administració i enfortir el vincle de treball.

Membres

 • Maria Ángeles Calvo: Doctora en farmàcia i en veterinària, Catedràtica en Sanitat animal per la UAB.
 • Lorenzo José Fraile Sauce: Doctor en veterinària.
 • Natàlia Majó: Doctora en veterinària. Cap del centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’IRTA.
 • Bonaventura Clotet: Cap de malalties infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona. Director de l’Institut de Recerca de la SIDA IrisCaixa.
 • Tomàs Pumarola; Cap de Microbiologia de l’Hospital de la Vall d’Hebrón.
 • Tomàs Montalvo: Responsable del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes ( SVIPLA) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
 • Laia Darwich: Doctora en Veterinària i Catedràtica en la Unitat de Malalties Infeccioses en el Departament Sanitat i Anatomia Animal de la UAB.
 • Maria Perelló: Farmacèutica. Membre del Departament de Projectes professionals i Recerca del Consell de Col.legis de Farmacèutics de Catalunya.
 • Sílvia Gómez- Zorrilla: Metgessa. Membre del servei de malalties infeccioses de l’hospital del Mar.
 • Manel López: Degà de la Facultat de Veterinària ( UAB)

Àrees de treball

 • La bioseguretat alimentària
 • Les zoonosis
 • La lluita a la resistència als antimicrobians
 • L’emergència climàtica

Amb aquesta comissió, ens posem al servei de la societat, de l’administració pública i dels mitjans de comunicació per aportar el nostre coneixement i  contribuir a la millora en l’àmbit de la salut pública, de la salut animal i també del ecosistema.

Actes One Health

En breu, apareixeran aquí les reunions de la comissió On-Health del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya