One Health

És un concepte que es va anomenar formalment per l’OMS, la FAO i l’OIE l’any 2010 amb l’objectiu d’abordar els problemes de salut humana, salut animal i mediambiental des d’una perspectiva integradora, col·laborativa i transdisciplinària. És una forma de treball cada vegada més acceptada, ja que reconeix les interconnexions entre persones, animals i medi ambient.

La globalització, l’emergència climàtica i els canvis en el comportament humà donen moltes oportunitats als patògens per colonitzar nous territoris, nous hostes i evolucionar cap a noves formes. La resistència als antibiòtics o la pandèmia de SARS-CoV-2, confirmen la validesa i rellevància del concepte One Health.

El CCVC considera necessari treballar des d’aquesta perspectiva i per això es va constituir la Comissió One Health, el novembre del 2020. Està formada per experts interdisciplinaris per afavorir i fomentar sinèrgies entre diferents àrees d’expertesa i enriquir els coneixements i les formes d’abordar els reptes actuals. Es tracta de millorar de forma contínua i simultània la salut pública, l’animal i la mediambiental.