Convenis

El programa GIF-VET és una guia d’acompanyament a les administracions que pretén estabilitzar i controlar les colònies de gats, vetllar pel seu benestar i alhora per la salut pública.

En els darrers anys, ha augmentat la presència de gats a les poblacions. Viuen en colònies i poden causar una acumulació de residus, olors i desperfectes en l’espai que ocupen.

La Llei de Protecció dels animals estableix que correspon als Ajuntaments de recollir i controlar els animals de companyia abandonats o extraviats. I, no obstant això, a les administracions els és difícil quantificar les colònies de gats del seu municipi, saber-ne el nombre d’animals que les conformen i el seu estat sanitari. La gestió sostenible d’aquestes colònies és complexa pels diversos agents que hi participen.

Per això el CCVC posa a l’abast de l’administració aquest programa per estandarditzar els protocols de gestió de les colònies felines. Proposa la implementació d’una sistemàtica CERR (captura, esteri-lització, registre i retorn) adaptada a les necessitats del municipi, a la quantitat de colònies i a l’estat sanitari dels animals.

És fonamental la formació de les persones implicades en el programa GIF-VET. El 2020 es va iniciar la formació, en aquest cas, a les alimentadores de l’Ajuntament de Gavà. Es van tractar matèries com les bones pràctiques etològiques, mesures higienicosanitàries i alimentació, entre d’altres.

En construcció

En construcció

Entitats vinculades

Institucions

Estem treballant en aquest contingut