El CCVC

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) és una corporació de dret públic, amb plena capacitat i amb personalitat jurídica pròpia, que integra i agrupa els quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Actualment, té la sèu a Barcelona. El seu àmbit d’actuació comprèn tot el territori de Catalunya.

El màxim òrgan de decisió és el Ple, que està format per tres membres de cada col·legi veterinari, un dels quals és el president.

El vicepresident del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona és Ricard Parés, el president del Col·legi de Veterinaris de Girona és Ramon Cedó, la presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida és Carme López; al Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona hi ha hagut dues presidentes: Cori Escoda fins al novembre del 2020 i després Verònica Araunabeña.

Objectius i funcions

Objectius del CCVC

 1. Facilitar el treball professional als veterinaris col·legiats
 2. Proporcionar formació i informació actualitzada
 3. Valorar la responsabilitat del veterinari
 4. Aglutinar i procurar el reconeixement del col·lectiu
 5. Mostrar la professió veterinària a la societat

Funcions

 • Col·laborar i cooperar amb els Col·legis que l’integren i representar la professió en l’àmbit territorial, sense perjudici de la competència pròpia de cada Col·legi.
 • Mantenir les relacions i els contactes amb altres organitzacions d’àmbit estatal o internacional relacionades amb la professió veterinària.
 • Gestionar l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC). Aquest servei permet als propietaris localitzar els animals de companyia perduts i / o abandonats.
 • Fomentar cursos de formació i reciclatge professional.
 • Treballar en pro de la tinença responsable d’animals.
 • Promoure la investigació i el desenvolupament científic per afavorir la salut i el benestar dels animals i la Salut Pública.

Qui som

Junta del CCVC

Ricard Parés i Casanova
Ricard Parés i CasanovaPresident
Ramon Cedò Benet
Ramon Cedò BenetVicepresident
Miquel Molins Elizalde
Miquel Molins ElizaldeSecretari
Joan Prous Lloses
Joan Prous LlosesTresorer
Marta Legido Mateo
Marta Legido MateoVocal per Barcelona
Ricard Adan Milanès
Ricard Adan MilanèsVocal per Barcelona
Bernat Serdà Bertran
Bernat Serdà BertranVocal per Girona
Rafael Mendieta Fiter
Rafael Mendieta FiterVocal per Girona
Carme López Burillo
Carme López BurilloVocal per Lleida
Dolors Corredera Alcover
Dolors Corredera AlcoverVocal per Lleida
Verónica Araunabeña Cobo
Verónica Araunabeña CoboVocal per Tarragona
Rodrigo Freijanes Sangroniz
Rodrigo Freijanes SangronizVocal per Tarragona

Comissions

El Consell compta amb quatre comissions:

Aquesta comissió es va formar per desenvolupar el programa de Gestió Integral Felina, GIF-VET, a finals del 2019. El percentatge de veterinaris clínics és el més elevat que hi ha, així que aquesta comissió s’ha adaptat i actua com a altaveu i tracta de trobar les solucions que li facilitin la feina. Per això la comissió ofereix cursos de formació específica. Un altre dels projectes destacats és la iniciativa de promoure la identificació i inscripció dels gats a l’AIAC, que va donar forma a la campanya #Coses Molt De Gats, va sorgir d’aquesta comissió.

Els integrants d’aquesta comissió són els següents veterinaris:

 • Marta Legido (COVB),
 • Rafel Mendieta (COVG)
 • Dolors Corredera (COVLL)
 • Veronica Araunabeña (COVT)

Una de les àrees principals de treball d’aquesta comissió ha estat el programa GIF-VET: una guia d’acompanyament a les administracions que pretén reduir, estabilitzar i controlar les colònies de gats, tenir cura de la seva salut, del seu benestar i alhora vetllar per la salut pública.

Més informació sobre GIF-VET aquí

S’estima que més d’un 40% dels nuclis zoològics estan en funcionament sense haver realitzat el procediment d’inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya i sense tenir el número de registre corresponent del Departament de Territori i Soste-nibilitat. El CCVC vol oferir a l’Administració un servei per millorar la gestió sanitària de les protectores i així garantir una seguretat sanitària.

Les normatives que afecten els nuclis zoològics estableixen obligacions sobre l’autorització i manteniment de registres, gestió o assistència veterinària, entre altres.

Els CCVC vol assegurar el compliment de les normes bàsiques d’ordenació dels nuclis zoològics en matèria de condicions higiènico-sanitàries, de seguretat, de requisits mediambientals i de benestar animal dins de l’enfocament “One Health”, que és un concepte que posa en relleu els vincles existents entre salut animal, humana i ambiental.

Per això, s’ha creat la comissió de nuclis zoològics, formada per experts en la temàtica, per tal d’ajudar i col·laborar  amb  el  veterinari definint les mancances del nucli i informant a qui correspongui per esmenar-ho. Els membres que la conformen són:

 • Anna Ortuño (COVB)
 • Marta Legido (COVB)
 • Lourdes Ripoll (COVT)
 • Rafel Mendieta (COVG)

Resulta absolutament necessari que el servei veterinari disposi dels mitjans adequats per prevenir i controlar les malalties d’animals de forma eficaç i poder comunicar i treballar estretament amb nombrosos actors, per tal d’actuar de manera concertada.

Si vols més informació sobre Nuclis zoològics, clica aquí.

El Consell constitueix aquesta comissió amb l’objectiu de proporcionar formació als veterinaris i veterinàries de Catalunya, en tota l’amplitud del col·lectiu.

Oferirà formació per atendre les necessitats de tots els perfils professionals amb l’objectiu de facilitar la informació que faciliti la seva feina així com també l’adaptació a les noves normatives i decrets.

Els integrants d’aquesta comissió són:

 • Géraldine Hocsman (COVG)
 • Prudenci Irurre (COVB)
 • Rodrigo Freijanes (COVT)
 • Teresa Milà (COVL)

La comissió One Health es va constituir el desembre del 2020 amb l’objectiu de difondre i conscienciar sobre One Health. És una forma de treball cada vegada més acceptada que entén la salut des d’una perspectiva col·la-borativa, multisectorial i transdisci-plinària, ja que reconeix les inter-connexions entre persones, animals i medi ambient.

Problemes tan crítics com l’emer-gència climàtica, la resistència als antibiòtics o la pandèmia de SARS-CoV-2, confirmen la validesa i rellevància d’aquest concepte.

L’objectiu de la comissió és que actuï com un òrgan consultiu en malalties zoonòtiques, és a dir, malalties transmissibles entre animals i persones. També que sigui un instrument per fer més visible el paper dels professionals de la salut, i una eina per seguir col·laborant amb l’Administració i enfortir el vincle de treball.

La comissió està formada per:

 • Maria Ángeles Calvo: doctora en farmàcia i en veterinària, catedràtica en sanitat animal per la UAB.
 • Lorenzo José Fraile Sauce: doctor en veterinària.
 • Natàlia Majó: directora del Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
 • Maite Martín: degana de la Facultat de Veterinària de la UAB i presidenta de la Conferència de Degans de Facultat de Veterinària d’Espanya.

Les àrees de treball són: la bioseguretat alimentària, el control de zoonosis, la resistència als anti-microbians i l’emergència climàtica.

Amb aquesta comissió, ens posem al servei de la societat, de l’administració pública i dels mitjans de comunicació per aportar el nostre coneixement. Volem contribuir a la millora de la salut pública, de la salut animal i també del mediambient.

Entitats vinculades

Declaració de principis del CCVC

Representem i aglutinem el col·lectiu veterinari en tota la seva amplitud. Volem aportar solidesa, cohesió, i contribuir en facilitar la feina al col·lectiu. Ens comprometem a oferir formació continuada i actualitzada pels col·legiats i col·legiades.

Visualitzem una societat on els veterinaris són reconeguts com a sanitaris i aporten la seva experiència en aspectes tant rellevants com les zoonosis o el benestar animal.

Treballem des de la perspectiva One Health (Una Salut), la més integradora i representativa de la societat actual i la del futur. Dóna respostes efectives a reptes complexos com: l’emergència climàtica, la resistència als antibiòtics o la pandèmia de SARS-CoV-2. Entén la salut des d’una perspectiva col·laborativa, multisectorial i transdisciplinària, ja que reconeix les interconnexions entre persones, animals i medi ambient.

Treballem per a què tots els animals de companyia de Catalunya estiguin inscrits i identificats a l’AIAC, com la millor mesura en pro de la tinença responsable.