Presentació

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) és una corporació de dret públic, amb plena capacitat i amb personalitat jurídica pròpia, que integra i agrupa els quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Actualment, té la sèu a Barcelona. El seu àmbit d’actuació comprèn tot el territori de Catalunya.

El màxim òrgan de decisió és el Ple, que està format per tres membres de cada col·legi veterinari, un dels quals és el president.

La Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i Presidenta del Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya  és Verònica Araunabeña.

El President del Col·legi de Veterinaris de Girona i Vicepresident del Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya és Ramon Cedó.

El President del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona és Joan Mesià.

La Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida és Carme López.

Objectius i funcions

Objectius del CCVC

 • Facilitar el treball professional als veterinaris col·legiats
 • Proporcionar formació i informació actualitzada
 • Valorar la responsabilitat del veterinari
 • Aglutinar i procurar el reconeixement del col·lectiu
 • Mostrar la professió veterinària a la societat

Funcions

 • Col·laborar i cooperar amb els Col·legis que l’integren i representar la professió en l’àmbit territorial, sense perjudici de la competència pròpia de cada Col·legi.
 • Mantenir les relacions i els contactes amb altres organitzacions d’àmbit estatal o internacional relacionades amb la professió veterinària.
 • Gestionar l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC). Aquest servei permet als propietaris localitzar els animals de companyia perduts i / o abandonats.
 • Fomentar cursos de formació i reciclatge professional.
 • Treballar en pro de la tinença responsable d’animals.
 • Promoure la investigació i el desenvolupament científic per afavorir la salut i el benestar dels animals i la Salut Pública.

Qui som

Junta del CCVC

Verónica Araunabeña Cobo
Verónica Araunabeña CoboPresidenta
Ramon Cedò Benet
Ramon Cedò BenetVicepresident
Miquel Molins Elizalde
Miquel Molins ElizaldeSecretari
Joan Prous Lloses
Joan Prous LlosesTresorer
Joan Mesià Garcia
Joan Mesià GarciaVocal per Barcelona
Ignasi Durall Rivas
Ignasi Durall RivasVocal per Barcelona
Marc Piera Raspall
Marc Piera RaspallVocal per Barcelona
Pilar Castro Sot
Pilar Castro SotVocal per Girona
Joaquim Xifrà Triadu
Joaquim Xifrà TriaduVocal per Girona
Carme López Burillo
Carme López BurilloVocal per Lleida
Dolors Corredera Alcover
Dolors Corredera AlcoverVocal per Lleida
Rodrigo Freijanes Sangroniz
Rodrigo Freijanes SangronizVocal per Tarragona

Declaració de principis del CCVC

Representem i aglutinem el col·lectiu veterinari en tota la seva amplitud. Volem aportar solidesa, cohesió, i contribuir en facilitar la feina al col·lectiu. Ens comprometem a oferir formació continuada i actualitzada pels col·legiats i col·legiades.

Visualitzem una societat on els veterinaris són reconeguts com a sanitaris i aporten la seva experiència en aspectes tant rellevants com les zoonosis o el benestar animal.

Treballem des de la perspectiva One Health (Una Salut), la més integradora i representativa de la societat actual i la del futur. Dóna respostes efectives a reptes complexos com: l’emergència climàtica, la resistència als antibiòtics o la pandèmia de SARS-CoV-2. Entén la salut des d’una perspectiva col·laborativa, multisectorial i transdisciplinària, ja que reconeix les interconnexions entre persones, animals i medi ambient.

Treballem per a què tots els animals de companyia de Catalunya estiguin inscrits i identificats a l’AIAC, com la millor mesura en pro de la tinença responsable.

Comissions

El Consell compta amb dos comissions:

Introducció

La normativa que afecta als NNZZ estableix obligacions sobre l’autorització i manteniment de registres i la gestió o assistència veterinària, entre altres. Cal recordar que el control sanitari dels NNZZ es responsabilitat dels municipis.

La nova llei de protecció animal potencia la labor d’aquests centres i probablement en el futur els veurem molt mes sol·licitats. La comissió de NNZZ neix amb una clara vocació de servei a aquestes institucions sempre fent costat les Administracions locals

Objectiu

La comissió posa a l’abast del veterinari responsable una formació interna per ajudar-lo en la seva tasca professional i també ha elaborat un sistema de valoració del nivell sanitari des nuclis que pot servir per establir comparatives entre nuclis així com per elaborar informes sobre la seva evolució sanitària.

Membres

 • Anna Ortuño; Col.legi Oficial Veterinari Barcelona ( COVB)
 • Marta Legido; Col.legi Oficial Veterinari Barcelona ( COVB)
 • Lourdes Ripoll; Col.legi Oficial Veterinari Tarragona (COVT)
 • Rafel Mendieta ; Col.legi Veterinari de Girona (COVGI)

Àrees de treball

 • Establir mètodes i mitjans de control i seguiment sanitari dels nuclis zoològics.
 • Elaborar l’enquesta/ protocols per tenir una visió general dels nuclis zoològics.
 • Qualificar els nuclis en funció de la seva adequació a la normativa.
 • Posar a l’abast dels veterinaris responsables dels nuclis zoològics una formació adient.
 • Preparar als veterinaris dels Col·legis responsables de realitzar les auditories en l’aplicació de l’enquesta i en la revisió dels protocols seguits pels veterinaris col·laboradors dels nuclis zoològics.
 • Treballar amb un sistema que permeti una gestió completa: informe, identificació (AIAC) i ús de la base de dades.

Introducció

La comissió One Health es va constituir el desembre del 2020 amb l’objectiu de difondre i conscienciar la perspectiva One health  amb professionals sanitaris de diferents àrees d’expertesa en l’àmbit de la salut humana, salut animal i dels ecosistemes. Una forma de treball  que entén la salut en fomentar sinèrgies des d’una perspectiva  multisectorial ja que reconeix les inter-connexions entre persones, animals i medi ambient.

Problemes tan crítics com l’emergència climàtica, la resistència a La lluita contra els antimicrobians o la pandèmia de SARS-CoV-2, confirmen la validesa i rellevància d’aquest concepte.

Objectiu

L’objectiu de la comissió és que actuï com un òrgan consultiu en les diferents àrees de treball que es troben dins del concepte one health i que sigui un instrument per fer mes visible el paper dels professionals de la salut, i una eina per seguir col·laborant amb l’Administració i enfortir el vincle de treball.

Membres

 • Maria Ángeles Calvo: Doctora en farmàcia i en veterinària, Catedràtica en Sanitat animal per la UAB.
 • Lorenzo José Fraile Sauce: Doctor en veterinària.
 • Natàlia Majó: Doctora en veterinària. Cap del centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’IRTA.
 • Bonaventura Clotet: Cap de malalties infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona. Director de l’Institut de Recerca de la SIDA IrisCaixa.
 • Tomàs Pumarola; Cap de Microbiologia de l’Hospital de la Vall d’Hebrón.
 • Tomàs Montalvo: Responsable del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes ( SVIPLA) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
 • Laia Darwich: Doctora en Veterinària i Catedràtica en la Unitat de Malalties Infeccioses en el Departament Sanitat i Anatomia Animal de la UAB.
 • Maria Perelló: Farmacèutica. Membre del Departament de Projectes professionals i Recerca del Consell de Col.legis de Farmacèutics de Catalunya.
 • Sílvia Gómez- Zorrilla: Metgessa. Membre del servei de malalties infeccioses de l’hospital del Mar.
 • Manel López: Degà de la Facultat de Veterinària ( UAB)

Àrees de treball

 • La bioseguretat alimentària
 • Les zoonosis
 • La lluita a la resistència als antimicrobians
 • L’emergència climàtica

Amb aquesta comissió, ens posem al servei de la societat, de l’administració pública i dels mitjans de comunicació per aportar el nostre coneixement i  contribuir a la millora en l’àmbit de la salut pública, de la salut animal i també del ecosistema.

Grups de treball CCVC (professionals veterinaris especialitzats) – DACC

 • Grup de treball- Llei del medicament 666/2023- prescripció veterinària
 • Grup de treball -Llei de Benestar Animal 7/2023-
 • Grup de treball -SIGE Avícola
 • Grup de treball- SIGE porcí