One Health

És un concepte que es va anomenar formalment per l’OMS, la FAO i l’OIE l’any 2010 amb l’objectiu d’abordar els problemes de salut humana, salut animal i mediambiental des