Acord de col·laboració amb AVEPA

TORNAR

Compartir:

Acord de col·laboració amb AVEPA

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va signar el passat dia 16 de desembre amb AVEPA un acord de col·laboració que té per objecte fonamental fomentar la col·laboració entre ambdues entitats, i promoure i participar en la formació continuada.
A l’acte van assistir per AVEPA el Sr. Artur Font i el Sr. Joaquim Aragonés.  Pel Consell, la Sra. Carme López.