Loading...

Compartir:

Agricultura i el Consell de Col·legis de Veterinaris signen un acord de col·laboració per l’emissió de passaports dels animals de companyia

Amb motiu que el passat 11 de desembre de 2017 es va signar entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el conveni per a la delegació de funcions de control, edició i distribució dels passaports per a desplaçaments sense ànim comercial de gossos, gats i fures,

 

us recordem:

  1. Que els passaports expedits a Catalunya es distribueixen pels Col·legis de veterinaris catalans.

  2. Que, segons l’establert a l’article 22.3 Reglament (UE) Núm. 576/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de juny de 2013 relatiu als desplaçaments sense ànim comercial dels animals de companyia, les persones col·legiades que expedeixin passaports han de conservar, durant almenys 3 anys, un registre amb la següent informació:

    • Localització del microxip, data d’aplicació o de lectura i número de microxip.
    • Nom, espècie, raça (segons propietari), sexe, color, data de naixement (indicada pel propietari) i altres trets distintius de l’animal.
    • Nom i dades de contacte del propietari.
  3. Per tant, es recomana anotar aquesta informació a les fitxes clíniques dels pacients.

  4. Que si el propietari decideix voluntàriament donar d’alta la seva mascota a l’AIAC, i també registrar voluntàriament el passaport en aquesta base de dades, la informació del passaport també constarà en aquest arxiu, fet que suposa una garantia pel veterinari que ho expedeix del compliment de la seva obligació (article 22.3 Reglament 576/2013) de conservar, durant almenys 3 anys, un registre a les fitxes clíniques dels pacients amb la informació legal requerida abans esmentada.