Avantatges de la inscripció a l’AIAC

  • És la base de dades més extensa i eficaç de Catalunya: Actualment hi ha més d’un milió sis-cents mil animals inscrits a l’AIAC.
  • Permet fer cerques a Espanya, Europa i al món
  • Gràcies a l’AIAC, el 85% dels animals que es troben perduts i que estan inscrits a l’AIAC són retornats als seus propietaris.
  • L’AIAC està al teu servei 24 hores i tots els dies de l’any, a través de dos telèfons d’atenció a l’usuari.
  • Quan inscrius el teu animal a l’AIAC reps una placa QR per a què li puguis penjar al seu collar, i que va acompanyada també de la targeta.
  • Estar integrat al REIAC i a PETMAXX
  • Si hi ha conveni signat amb l’ajuntament de residència de la mascota les dades de la inscripció es cedeixen a l’ajuntament per a facilitar la gestió del cens.
  • Des de l’any 2020 les noves altes a l’AIAC es comuniquen al Registre General d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya.