Loading...

Compartir:

Comunicat a veterinaris

El Consell informa que en resposta a una consulta rebuda sobre l”expedició del passaport a nom d”una persona jurídica, es va donar trasllat de la mateixa a la Generalitat, i ens han contestat en el sentit que per als moviments dins la UE els propis Reglaments (REGLAMENTO (UE) Nº 576/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de junio de 2013, i el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 577/2013 DE LA COMISIÓN de 28 de junio de 2013) estableixen en les seves definicions que el propietari ha de ser una persona física.

Per tant, i recollint la resposta rebuda, el criteri d”expedició dels passaports ha de ser el següent atenent a dos possibles situacions:

Situació 1. L”animal porta un xip ja inscrit a nom de una PERSONA JURÍDICA, i ara el seu usuari necessita un passaport. El veterinari haurà d”expedir el passaport a nom de qui sigui l”usuari (posseïdor) d”aquesta mascota. Si en el futur hi ha un nou usuari, caldrà nou passaport.

Situació 2. Es fan les dues coses en el mateix moment, implantació i registre del xip, i expedició del passaport. El xip es registrarà a nom del seu propietari, la PERSONA JURÍDICA, i el passaport s”expedirà a nom del seu usuari (posseïdor). Si en el futur hi ha un nou usuari, caldrà nou passaport.

Els anteriors criteris seran aplicables als microxips de les mascotes registrades a noms de qualsevol persona jurídica (empreses), i atès que el passaport ha d”estar expedit a nom d”una persona física, el passaport s”haurà d”expedir sempre a nom del posseïdor que tingui la mascota en aquell moment, i si aquest canvia caldrà fer un nou passaport.

Degut a la situació plantejada, i com que cal fer les modificacions oportunes en l”aplicació informàtica de l”AIAC, per omplir el document de registre de passaport, s”haurà de fer, de moment, i per aquests casos, en format paper, degut a que no es podrà fer de forma electrònica fins que no estiguin aplicats els canvis informàtics necessaris. Intentarem que es pugui resoldre el més aviat possible, que segurament serà principis de setembre.