Loading...

Compartir:

Comunicat del Consell i dels Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya

El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya és una corporació de dret públic integrada i representativa dels quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya. El Consell i els Col·legis són institucions que representen a tots els veterinaris i vetllen per la bona praxi i la deontologia professional en benefici de la ciutadania de Catalunya, sempre amb l’objectiu de defensar la salut i el benestar animal, la salut pública i el medi ambient.

La intervenció dels veterinaris en les festes tradicionals amb bous ve normativitzada per la llei 34/2010 de l’1 d’octubre. Aquesta llei estableix que els Col·legis Oficials de Veterinaris fan la proposta de nomenament dels veterinaris habilitats per actuar com agents de l’autoritat en les festes tradicionals amb bous. Per tant, l’actuació d’aquests professionals ha d’evitar sempre el maltractament animal i ha de procurar que en aquestes festes populars es doni un tracte correcte als animals, d’acord amb el que estableix la llei.

Des del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i des dels Col·legis es respecten les opinions personals de tots els veterinaris pel que fa a costums i tradicions amb participació d’animals o sense ells. Les nostres institucions apleguen un col·lectiu ampli amb opinions diverses i qualsevol manifestació a favor o en contra relacionada amb els espectacles taurins i bous tradicionals s’ha d’entendre com una opinió purament personal i mai representativa del col·lectiu veterinari.

Cal precisar que la col·legiació per exercir la professió veterinària és obligatòria en virtut de l’article 3 de la llei 2/1974 sobre Col·legis Professionals.

Barcelona, 7 d’octubre del 2019

Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona
Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona