Loading...

Compartir:

Comunicat del Consell sobre ANICOM

Comunicat del CCVC (Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya) adreçat a tots els veterinaris que identifiquen animals de companyia a Catalunya

Perquè l’AIAC és legal, operatiu i dóna més servei

L’Arxiu d’Animals de Companyia de Catalunya, l’AIAC, és una base de dades activa i legal que dóna servei, continua plenament operativa i permet a veterinaris com a professionals identificadors i als propietaris o posseïdors com a responsables de la seva mascota acomplir amb les obligacions legals.  

El 6 de novembre de 2012, el CCVC va signar un conveni de col·laboració amb el DAAM en matèria d’identificació dels animals de companyia, ja que la Generalitat havia creat un nou registre didentificació ANICOM de titularitat seva, tal com demana la llei de protecció dels animals. L’acord, que respecta la independència legal i operativa de l’AIAC, permet facilitar el tractament centralitzat de totes les identificacions d’animals de companyia que practiquin els veterinaris a Catalunya i la seva posterior tramesa al Registre general d’animals de companyia. Fer servir l’AIAC i continuar utilitzant aquesta base de dades, la més completa que existeix a Catalunya en identificació d’animals de companyia, és totalment compatible amb l’ANICOM ja que des de l’AIAC  es transmeten les dades.

AVANTATGES DE L’AIAC

1.- Experiència: El nostre arxiu, l’AIAC, malgrat ser un arxiu privat, té registrats al voltant d’un milió d’animals i ve funcionant durant més de 25 anys com l’arxiu d’identificació de Catalunya, atenent consultes de particulars i dels diferents estaments oficials, entre ells el mateix DAAM.

2.- Gestió: L’AIAC permet acomplir l’obligatorietat dels veterinaris que identifiquen de comunicar les dades de la identificació al DAAM i suposa una simplificació de la feina dels veterinaris —en assumir aquesta tasca el Consell.

3.- Plataforma digitalitzada: L’AIAC manté una adaptació tecnològica constant. Actualment, la identificació pot ser immediata gràcies als documents electrònics i a la simplificació de tràmits. De fet, en breu incorporarà interessants novetats. La identificació electrònica permet que l’animal surti identificat de la clínica veterinària. Això comporta seguretat i tranquil·litat per als propietaris.

4.- Especialització i garantia de traçabilitat: L’AIAC garanteix el registre professional veterinari, com a professionals clau en la identificació animal, ja que és un acte quirúrgic que només es pot desenvolupar en unes condicions higièniques i sanitàries adients. També assegura la traçabilitat del sistema d’identificació.

5.- Traçabilitat: L’AIAC permet mantenir un control de la traçabilitat sanitària de l’animal, ja que en tot moment es pot saber on és i com està el material d’identificació distribuït entre els veterinaris.

6.- Eficiència 24 h. Comunicar la identificació a l’AIAC assegura la localització del propietari. Té un servei d’atenció de 24 hores per donar avís ràpidament al propietari en cas de pèrdua o robatori del seu animal. Actualment, el CCVC està estudiant els mecanismes legals i tècnics per fer possible que, des de la pàgina web de l’AIAC, es puguin fer també consultes sobre animals trobats.

7.- Distribució i internacionalització: L’AIAC està connectat amb la REIAC i l’EUROPETNET, registres didentificació de la resta d’Espanya i d’Europa, la qual cosa dóna valor afegit a l’AIAC, com se’ns ha reconegut des del DAAM, ja que l’ANICOM no ofereix aquest servei.

CAMPANYA EN NEGATIU?

No obstant això, i des daltres estaments, s’està fent una campanya en negatiu sobre l’AIAC i remarcant lobligatorietat de la inscripció a l’ANICOM com a registre de la Generalitat de Catalunya. És legítim aquesta petició però resulta sorprenent la campanya en negatiu sobre l’AIAC perquè:

·    En primer lloc, un arxiu no exclou l’altre.

·    En segon lloc, hi ha alguna comunicació electrònica que s’acompanya amb una proposta comercial, fet que resulta totalment allunyat de les obligacions del DAAM.

Aquesta campanya està generant certa confusió i consultes dels companys veterinaris perquè sembla insinuar que l’ANICOM substituirà l’AIAC, però la signatura del conveni amb el DAAM és la prova i garantia de la coexistència dels dos arxius.

CAMPANYES PERIÒDIQUES I INNOVACIÓ PERMANENT

És bàsic recordar que des de l’AIAC s’organitzen periòdicament campanyes per fomentar la tinença responsable d’animals de companyia i per evitar-ne l’abandonament.

Des del CCVC treballem per a la millora contínua de  l’AIAC per tal que segueixi essent l’arxiu de referència i segueixi oferint el millor servei als propietaris d’animals de companyia i als veterinaris que ho fan possible. Prova d’això és que continua creixent cada any i ho hem fet entre tots. L’AIAC és una iniciativa dels veterinaris, pioners en identificació d’animals de companyia a Catalunya. Continuar aquest llegat i millorar-lo és una tasca que tots nosaltres hem de conservar, potenciar i mantenir.

 

Barcelona, 16 de maig de 2013.


Descarregar Comunicat