Loading...

Compartir:

Comunicat del Consell sobre la campanya FAADA 2014

Màxim respecte a la independència professional veterinària

Davant la convocatòria d’una nova campanya d’identificació i esterilització engegada per FAADA, des del CCVC volem fer algunes consideracions:

És un fet que aquesta nova campanya no està adreçada a propietaris amb dificultats econòmiques. Només pot tenir èxit gràcies a la imprescindible col·laboració dels centres veterinaris adherits. Aquests centres són els que suporten econòmicament aquesta iniciativa de rebaixes de preus.

Des del Consell volem aclarir que el col·lectiu veterinari aposta per la promoció de la identificació i l’esterilització com a mesura per lluitar contra l’abandonament, però sobretot incidim en la importància de difondre tots els principis que recull la Guia ràpida de tinença responsable.

Ens preocupa l’efecte “espera” que poden aconseguir les campanyes estacionals d’esterilització. Esterilitzar una mascota és una acció que no ha d’esperar a un moment únic de l’any perquè hi ha risc de cadellades indesitjades, que són una de les causes més freqüents d’abandonament.

Tanmateix, som conscients de la difícil situació econòmica i estem molt sensibilitzats davant de les dificultats econòmiques d’una part de la població. Aquestes dificultats poden comprometre el benestar dels seus animals de companyia i sovint els veterinaris clínics fan esforços per tal de donar-los suport sanitari.

Des del CCVC sempre som receptius davant de qualsevol iniciativa que tingui per objecte ajudar als més necessitats, però recordem la importància de mantenir la independència professional per tal de vetllar per una atenció veterinària de qualitat.

  • Només el veterinari, com a professional qualificat, pot determinar totes les actuacions mèdiques que necessita un animal i fixar lliurement les condicions econòmiques i els honoraris.
  • Els veterinaris tenim l’obligació de proporcionar als nostres pacients la millor atenció possible, utilitzant tots els mitjans que tenim a l’abast.
  • La bona praxi, tal i com reflecteix l’informe d’AVEPA, (Asociación de Veterinarios Españoles especialistas en clínica de Pequeños Animales) http://covb.cat/envios/comunicat/campanya/avepa.html, exigeix la realització d’una preanestèsia abans d’una intervenció quirúrgica i les intervencions s’han de desenvolupar en unes instal·lacions adients.