Loading...

Compartir:

Comunicat dels col·legis professionals de l’àmbit de la Salut de Catalunya sobre la necessitat de mantenir els fons estatals Covid-19

Les corporacions recorden que la pandèmia i els seus efectes no han acabat i reclamen que es consolidin els recursos addicionals

A tots els grups polítics i agents socials:

Havent arribat a l’etapa de control de la pandèmia de COVID-19, es fa imprescindible entendre i reconèixer que aquesta encara no ha acabat i que el sistema sanitari precisa de reforços, tant pressupostaris com de recursos humans, per fer front a l’activitat habitual i per estar preparat per a noves onades o noves pandèmies.

Cal en aquests moments recuperar l’agenda d’actuacions recollides al document 30 mesures per enfortir el sistema de salut, elaborat pel comitè d’experts, alhora que es fa imprescindible i prioritari mantenir i consolidar la dotació de recursos econòmics addicionals per fer front a diversos reptes:

Pel que fa a l’activitat assistencial, cal recuperar l’activitat assistencial no COVID-19, a més de dur a terme campanyes de vacunacions, potenciar la salut mental i atendre les conseqüències i seqüeles de la COVID-19, entre d’altres prioritats.

Pel que fa a la renovació estructural del sistema sanitari, cal tenir en compte la necessitat d’incorporar-hi no només més metges i infermeres, sinó també nous perfils professionals per enfortir àmbits específics com l’atenció primària, les urgències, la salut mental o la salut pública i per abordar la desburocratització de l’activitat dels professionals assistencials, tot mantenint l’imprescindible equilibri territorial per assegurar l’equitat per a tots els ciutadans.

Pel que fa a la transformació organitzativa del sistema sanitari i, especialment, de l’atenció primària, és necessari dotar-lo de més agilitat, en un procés liderat pels professionals, els quals han de disposar d’eines de gestió més efectives i d’un sistema retributiu i d’unes condicions laborals i professionals més justos.

Tots aquests canvis i transformacions, també contemplats al Pla de Salut de Catalunya 2021-20252, s’han d’endegar de manera prioritària i urgent, liderats pels mateixos professionals, per tal de fer possible a mig i llarg termini el sosteniment del sistema sanitari i la seva qualitat.

Els sotasignats, col·legis professionals de totes les professions sanitàries de Catalunya, demanem els recursos suficients perquè això sigui realitat i que aquests no hi siguin de manera provisional ni conjuntural, sinó que es consolidin per fer efectius i sostenibles tots aquests objectius. En conseqüència, demanem que es mantinguin els fons estatals COVID-19 i que deixin de considerar-se extraordinaris, d’una banda, perquè la pandèmia no s’ha acabat i, de l’altra, perquè ha evidenciat la necessitat de canvis urgents al sistema que caldrà
finançar.

Reiterem el nostre compromís pel futur del nostre sistema sanitari públic i dels valors que el sustenten i ens posem a disposició de les administracions per fer-ho possible.

Col·legi de Dietistes–Nutricionistes de Catalunya
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Col·legi de Podòlegs de Catalunya
Col·legi de Psicologia de Catalunya
Col·legi de Treball Social de Catalunya
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya

17 de febrer de 2022.
130_mesures_per enfortir el sistema de salut (gencat.cat)
Orientació del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025 (govern.cat)

 

Manifest fons COVID-19 cat