Loading...

Compartir:

Comunicat en relació amb les denominades “Cartilla sanitària veterinària. Catalunya” i “Cart.Felina”

A través de diversos col·legis s’ha conegut  l’existència d’uns documents distribuïts per associacions protectores d’animals titulats "Cartilla sanitària veterinària. Catalunya" i "Cartilla felina" de la Plataforma Gatera que, segons sembla,  els utilitzen aquestes associacions com a cartilles veterinàries.
 

Aquestes cartilles no han estat dissenyades per veterinaris, no les distribueixen els col·legis veterinaris catalans i no compleixen els requisits legals mínims establerts per a aquest tipus de documents d’ús exclusiu veterinari. Tampoc no tenen cap tipus de reconeixement oficial i, segons sembla en alguns dels exemplars que ens han estat remesos, podrien ser un instrument per afavorir l’intrusisme professional, atès que no s’exigeix a l’hora d’emplenar-lo  la intervenció d’un veterinari col·legiat.
 

Per part d’aquest Consell ja s’han iniciat les accions corresponents contra les entitats de les quals es té coneixement que fan servir aquestes cartilles, ja que s’inclou una referència a l’AIAC i es facilita el seu número de telèfon sense que se’ns hagi demanat  l’autorització corresponent per a l’ús d’aquesta marca. Al mateix temps, s’ha denunciat davant de la Generalitat l’existència d’aquestes cartilles pels mateixos motius que hem comentat abans.  
 

En cas d’atendre un animal amb una cartilla no oficial, es recomana informar el client sobre la irregularitat de la situació que comporta la manca de fiabilitat de les dades de la cartilla si no han estat validats amb la signatura d’un veterinari.
 

Finalment, recordem l’obligació dels veterinaris de consignar les dades de les vacunacions i altres actuacions sanitàries en la cartilla oficial editada pel Consell, com a document sanitari oficial d’ús exclusiu veterinari, que permet la traçabilitat i que poden adquirir només els veterinaris col·legiats en el seu Col·legi.
 

Atesa la importància d’aquest assumpte, es requereix la col·laboració de tots els col·legiats per informar els seus col·legis, o directament aquest Consell, de tots aquells casos que coneguin en què s’hagi utilitzat aquesta cartilla a fi de poder actuar contra les persones responsables de la seva edició i/o distribució, a fi d’evitar, en el possible, l’intrusisme professional.
 

 
Barcelona, octubre 2014.

 

Descarregar comunicat.pdf