COMUNICAT IMPORTANT

TORNAR

Compartir:

COMUNICAT IMPORTANT

Davant la "PROPOSTA PER A VETERINARIS DE LA CAMPANYA D’IDENTIFICACIÓ, ESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ" que la Comissió Interlocutora de Protectores d”Animals de Catalunya (CIPAC) ha distribuït per les clíniques i centres veterinaris de Barcelona, ​​el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (Consell) i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (Col·legi) volen fer constar el següent:


1r .- Que ni el Consell ni el Col·legi van tenir coneixement previ de la referida "Proposta per a Veterinaris de la campanya d”identificació, esterilització i adopció" de data 23-12-2011, el contingut de la qual és de responsabilitat exclusiva de CIPAC.


2n .- Que el passat 29-12-2011 va ser quan el Consell i el Col·legi van tenir la primera notícia de l”esmentada "Proposta" i immediatament es van posar en contacte amb la CIPAC a fi de traslladar la nostra queixa i oposició al seu contingut per entendre:


– Que la "Proposta de tarifari aplicable a tots els centres veterinaris col·laboradors" que s”inclou en el comunicat de data 23-12-2011 elaborat per la CIPAC, amb la finalitat declarada de "no fomentar la lliure competència", podia ser contrària a la legislació vigent en matèria de defensa de la competència.


– Que la referida "Proposta de tarifari aplicable" era així mateix inacceptable ja que suposava ignorar el principi de llibertat que regeix en matèria d”honoraris professionals, sense que CIPAC tingui competències de cap classe per fixar el preu que els veterinaris poden cobrar per les seves actuacions professionals.


– Que tampoc resulta admissible que s”indiqui als professionals veterinaris la manera com han de realitzar les esterilitzacions dels animals, sinó que s”ha de respectar el criteri que per a cada cas consideri més adequat el veterinari.


3r .- El passat dilluns 02-01-2012 va tenir lloc una reunió entre representants de  la CIPAC i de FADA, d”una banda, i del Consell i del Col·legi, d”una altra, en la qual aquests últims van traslladar a  la CIPAC les seves queixes i malestar pel contingut de la repetida "Proposta", comprometent-se  la CIPAC a emetre un nou comunicat aclaridor de l”inicial que recollís els arguments exposats pel Consell i el Col·legi.


4t .- Que aquest mateix matí (04-01-2012) la CIPAC ha remès al Consell i al Col·legi el comunicat d’aclariment que recull les nostres exigències i amb el que entenem queda tancat aquest assumpte. La CIPAC s”ha compromès, a més, a distribuir aquest nou comunicat entre els centres i clíniques veterinàries i els seus associats.


5è .- Per finalitzar, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona volen deixar manifestament clar que:


– La participació dels veterinaris en aquesta campanya és absolutament voluntària.


– Els honoraris a percebre seran els que lliurement pactin amb els clients.


– Les decisions sobre el tipus de cirurgia a aplicar seran les que, a criteri del veterinari, resultin més correctes en funció del cas.


Barcelona a 4 de gener de 2012.


També podeu consultar el Comunicat d´aclaració de l´Associació CIPA en el següent arxiu: Descarregar