Loading...

Compartir:

Comunicat sobre nova campanya per l’any 2016 per la identificació i esterilització animals companyia

Nova campanya per l’any 2016 per la identificació i esterilització d’animals de companyia

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya vol manifestar que la millor praxi en l’atenció d’animals de companyia ha de ser des del rigor i la professionalitat, amb una cura personalitzada dels animals. El tracte humà cap als pacients, l’empatia vers el propietari de l’animal són les eines que tenim a l’abast i que hem d’aprofitar per millorar el nostre servei.

Aquesta és la millor resposta davant de noves campanyes estacionals per a la identificació i esterilització d’animals de companyia. Així ho posa de manifest un recent estudi intern realitzat a propietaris d’animals de companyia de la demarcació de Barcelona. Aquest mateix estudi qualitatiu informa, entre altres conclusions, que una política de preus agressiva no és una eina de fidelització sinó que serveix només com a promoció puntual. Així mateix l’estudi indica que la percepció dels propietaris és que aquestes campanyes estan subvencionades pels ajuntaments i que en cap cas, van en detriment dels honoraris i qualitat del servei del veterinari que ho realitza.

Per tant, entenem des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya el camí a seguir per donar resposta a allò que demanden els propietaris dels animals de companyia i fidelitzar-los és el d’oferir un tracte humà al pacient, dedicar esforços per donar una atenció personalitzada i fer un bona comunicació de les atencions i tractaments que requereix l’animal.


Cal ser comprensius amb  professionals de clíniques que s’adhereixen a aquestes campanyes i les seves raons per fer-ho, de la mateixa manera que és la nostra obligació informar que aquestes accions ni són reconegudes pels propietaris d’animals de companyia ni són útils a l’hora de disposar d’una clientela fidelitzada.

 Dit això. Des del Consell volem afegir un seguit de consideracions:

 1ª. Recordar que només el veterinari, com a professional sanitari qualificat, pot:

          Determinar totes les actuacions mèdiques que necessita un animal.
 –     
Fixar lliurement els seus honoraris.

 2ª. Els veterinaris tenim l’obligació de proporcionar als nostres pacients la millor atenció possible, utilitzant tots els mitjans que tenim a l’abast. Per això es necessari mantenir la independència professional com  garantia per obtenir una atenció veterinària de qualitat.

 La bona praxi, tal i com reflecteix l’informe d’AVEPA, (Asociación de Veterinarios Españoles especialistas en clínica de Pequeños Animales) http://covb.cat/envios/comunicat/campanya/avepa.html, exigeix la realització d’una preanestèsia abans d’una intervenció quirúrgica i les intervencions s’han de desenvolupar en unes instal·lacions adients.

 També cal dir que el “Reglament per a l’exercici professional en una clínica d’animals de companyia”, aprovat pel Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya disposa que:

 Article 7. ACTIVITATS DELS CENTRES I ABAST DE LES CIRURGIES.

1. En els centres es podran realitzar les activitats clíniques que les seves instal·lacions i equips medicoquirúrgics permetin en funció de la bona pràctica professional, d’acord amb aquest Reglament, amb el Codi Deontològic de la professió veterinària i amb la normativa estatutària i legal.

2. Per protegir adequadament l’interès del pacient i dels consumidors i usuaris prestataris dels serveis professionals veterinaris, per realitzar intervencions quirúrgiques, tret d’aquelles que es considerin cirurgies menors, serà necessari comptar amb, almenys, una sala d’operacions independent, gasos medicinals i monitorització anestèsica adequada. Per tant, es consideren cirurgies menors, aquells procediments quirúrgics senzills i, generalment, de curta durada, realitzats sobre teixits superficials o estructures fàcilment accessibles, sota anestèsia local i prèvia sedació i analgèsia, que tenen baix risc per a la salut i integritat del pacient, després de les quals no s’esperen complicacions post-quirúrgiques significatives i que no impliquen l’ús habitual de tasques de reanimació. Resten expressament excloses del concepte de cirurgies menors les esterilitzacions.

 3ª. Els veterinaris creiem que es necessari promoure la identificació i l’esterilització com a mesura per lluitar contra l’abandonament, però ens preocupa que la reiteració estacional d’aquestes campanyes provoqui el que denominem com “efecte espera” per part d’alguns propietaris a l’hora de esterilitzar el seus animals, oblidant que la esterilització d’una mascota és una acció que no ha d’esperar a un moment únic de l’any perquè hi ha risc de cadellades no desitjades, que són una de les causes més freqüents d’abandonament.

 4ª. Com ja hem dit en relació amb convocatòries anteriors, aquesta nova campanya no està adreçada a propietaris amb dificultats econòmiques, com podria ser lògic i acceptable, sinó a tots els propietaris i posseïdors de mascotes amb independència del seus recursos.

 La professió veterinària sempre ha estat receptiva davant de qualsevol iniciativa que tingui per objecte ajudar als més necessitats i som sensibles davant les dificultats econòmiques d’una part de la població, com es demostra per la campanya promoguda per la rebaixa de l’IVA dels serveis veterinaris i pel fet de que, des de l’inici de la crisis econòmica, els centres i clíniques veterinaris han suportat econòmicament les rebaixes de preus per tal de garantir la deguda assistència sanitària dels animals.     

 5ª. Finalment aquesta campanya, tot i que reclama la col·laboració dels professionals veterinaris per la seva realització i les imposa uns preus màxims pel seu treball, novament s’ha fet sense informar, ni molt menys escoltar prèviament, als Col·legis Veterinaris que representen i defensen els interessos professionals i vetllen per la bona praxis en interès de la societat i dels animals.

 Barcelona, gener de 2016. 


Descarregar Comunicat