Loading...

Compartir:

Conveni de col·laboració en la identificació dels èquids

 

El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, i el president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), Francesc Monné, signaran el dilluns dia 19 de juliol, a partir de les 16:30 hores, a Barcelona, un conveni de col·laboració per a la gestió de la identificació dels èquids de criança i renda.

 

El conveni té per objecte regular la cooperació tècnica entre el CCVC i el DAR, amb la finalitat de desenvolupar actuacions conjuntes en l’esmentat àmbit. La col·laboració es concreta fonamentalment en la distribució del material i les actuacions d’identificació dels èquids de criança i renda, ajustant-se al R(CE) 504/2008 i el Real Decret 1515/2009, pel que s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie equina, i a les normes i instruccions que estableixi el DAR.