Loading...

Compartir:

El CCVC envia escrits a institucions sobre oposicions salut Pública

El CCVC s’ha dirigit per escrit a Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, i a l’Associació i la Federació de Municipis de Catalunya, per tal d’informar-los de la obligatorietat de comptar amb els veterinaris per ocupar places de tècnics municipals de salut pública.
 

En aquestes comunicacions s’hi resumeixen les funcions dels veterinaris en la protecció de la salut ambiental i alimentària, i la seva preparació tècnica i professional per poder optar a qualsevol plaça de tècnics de salut pública en igualtat de condicions que metges, farmacèutics o biòlegs, que fins ara eren els únics professionals que les ocupaven.
 

Això és possible perquè el Tribunal Suprem, mitjançant sentències de 26 de gener de 2015 i de 13 d’abril de 2015, ha declarat la idoneïtat dels veterinaris per exercir tasques de protecció de la salut pública i obliga a la Generalitat a deixar participar als veterinaris en les convocatòries per l’ ingrés al Cos de titulats superiors de salut pública.
 

Per aplicació d’aquesta doctrina jurisprudència, el CCVC exigeix a les entitats municipals esmentades que comptin amb els veterinaris a l’hora de cobrir qualsevol vacant que es pugui produir en les places de tècnics municipals de salut pública.
 

Barcelona, gener de 2016.