Loading...

Compartir:

El CCVC i els Col·legis promouen la signatura de convenis de col·laboració amb els ajuntaments

El CCVC i els col·legis de veterinaris promouen la signatura de convenis de col·laboració amb els ajuntaments catalans per facilitar la gestió del cens municipal d’animals de companyia

Barcelona, 31 de març de 2016. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), juntament amb els quatre col·legis provincials de veterinaris, ha iniciat una campanya amb els ajuntaments catalans per tal d’oferir-los la col·laboració de la professió veterinària per a la millora de la gestió del cens municipal d’animals de companyia.

Així, el CCCV facilitarà a cada ajuntament amb el qual signi el corresponent conveni de col·laboració les claus per accedir, a través de la pàgina web https://aiac.veterinaris.cat/cens, a la base de dades del cens d’animals de companyia de l’AIAC, fet que permetrà a l’ajuntament fer recerques per les dades dels propietaris (nom i cognoms, DNI o passaport i domicili), dels seus animals (nom, espècie i raça, sexe, data de naixement, domicili) i del veterinari o veterinària que hi intervé. Aquestes dades podran ser consultades des del mateix moment en què constin registrades a l’AIAC i facilitaran, als ajuntaments que signin els esmentats convenis de col·laboració amb el CCVC i el Col·legi corresponent, poder mantenir les dades del cens municipal d’animals al més actualitzades possible.

Compliment de la legislació. Cal recordar que l’article 13.2 de la Llei de protecció dels animals estableix que els veterinaris han d’informar la persona propietària o posseïdora de gossos, gats o fures, de l’obligatorietat de tenir-los identificats de registrar-los al cens del municipi on resideix habitualment l’animal o al Registre General d’Animals de Companyia.

En efecte, l’article 14.3 de la mateixa Llei de protecció dels animals estableix que “La persona propietària o posseïdora d”un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l”animal o de trenta dies des de la data d”adquisició de l”animal, el canvi de residència, la mort de l”animal o la modificació d”altres dades incloses en el cens, per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general”.

Per aquest motiu us emplacem, com a veterinaris clínics, a informar els vostres clients de l’existència d’aquestes obligacions legals, l’incompliment de les quals els pot provocar les sancions previstes en l’esmentada Llei, i també de la existència d’aquesta campanya per part del CCVC i dels Col·legis de Veterinaris amb la finalitat de subscriure els convenis de col·laboració necessaris amb els ajuntaments catalans per a la millora de la gestió del cens municipal d”animals de companyia i la defensa dels drets dels animals.