Loading...

Compartir:

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya es reuneix amb la delegada de govern per buscar sinèrgies i agilitar les exportacions d’origen animal

– Les exportacions d’origen animal creixen i durant el mes de gener del 2021 Espanya va exportar 217.521 tones de productes càrnics
– Es va presentar la gestió de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia, la base de dades que conté gairebé un milió i mig d’animals inscrits

A la fotografia: El president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i vicepresident del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Ricard Parés; i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.

Barcelona, 25 de febrer del 2021
El president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i vicepresident del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Ricard Parés, s’ha reunit recentment amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, per presentar la feina dels veterinaris i buscar sinèrgies que facilitin la feina dels col·legiats i col·legiades.

En primer lloc, Ricard Parés va donar a conèixer l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia, AIAC, una base de dades creada pel Consell el 1987 amb l’objectiu de fomentar la tinença responsable. L’AIAC facilita la localització de gossos, gats, fures i altres animals domèstics extraviats o robats i compta ja amb gairebé un milió i mig d’animals inscrits.

Les exportacions en xifres

D’altra banda, un dels punts centrals de la reunió van ser les exportacions d’origen animal. Durant el mes de gener del 2021 Espanya va exportar 217.521 tones de productes càrnics, segons les dades del CEXGAN. La xifra és un 79% superior a la del gener del 2020, i mostren per tant que l’exportació és un mercat en creixement.

Una altra dada molt significativa és que Catalunya és la comunitat que gestiona un volum més elevat d’exportacions de tot Espanya. Com es veu al següent gràfic, Barcelona, Girona i Lleida se situen entre les quatre primeres demarcacions amb un volum superior d’unitats de certificació.

Pel que fa al destí de les exportacions, destaca la Xina, que s’ha convertit en el comprador per excel·lència de carn de porc. El passat mes de gener es van exportar a la xina 166.605 tones de carn, el que representa un increment del 124% respecte el mateix període de l’any anterior. D’altres països que també prefereixen el producte espanyol són Les Filipines o Corea del Sud.

El repte d’agilitar els tràmits sanitaris

Tot i que la competència de mercats exteriors és del Ministeri, la competència sanitària està transferida a les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya, les exportacions de productes d’origen animal han d’estar atestades per un veterinari del Departament de Salut, del DARP o veterinaris habilitat depenent del producte i, després són certificades per les unitats d’exportació; és un procediment de treball en cascada.

Des del Consell es va posar damunt la taula la necessitat d’agilitzar els tràmits sanitaris i de dotar els veterinaris de l’administració de tots els recursos possibles per tal d’afrontar la gestió d’un volum creixent d’exportacions. Es va acordar amb la delegada del govern d’iniciar properes trobades amb personal tècnic especialitzat per tal de buscar la millor solució.

Des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i des del quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya seguim treballant per facilitar i millorar la feina del veterinari col·legiat. S’informarà el veterinari de les novetats en aquest aspecte.