Loading...

Compartir:

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya es reuneix amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs

D’esquerra a dreta: President del Col·legi de Veterinaris de Girona, Ramon Cedó; la presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, Carme López; la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; la presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, Verònica Araunabeña; i el president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Ricard Parés.

Barcelona, 15 de juliol del 2021.- El president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Ricard Parés, també president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, juntament amb: el president del Col·legi de Veterinaris de Girona, Ramon Cedó; la presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, Verònica Araunabeña; i la presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, Carmen López, s’han reunit recentment amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.

L’objectiu: col·laborar amb les comissions

L’objectiu d’aquesta reunió ha estat posar fil a l’agulla a una relació que vol mantenir-se en el temps per tal de poder seguir col·laborant en benefici dels legítims interessos de la professió veterinària. Per això, els veterinaris van oferir participar i col·laborar +amb de les comissions que es creïn al Parlament de Catalunya per aportar informació i experiència sobre qualsevol àmbit relacionat amb la protecció animal, la tinença responsable de mascotes, la salut pública i la seguretat alimentària.

One Health

La veterinària és una professió sanitària amb gran expertesa i coneixement que va ser de gran utilitat durant la gestió i control de la COVID-19. Des del CCVC s’ha creat la comissió One Health, formada per experts interdisciplinaris que treballen des de l’enfocament comú que recorda que la salut humana, la sanitat animal i el medi ambient estan interrelacionats, l’enfocament que ens permet afrontar les pandèmies actuals i les que vindran.

El valor del col·lectiu

Es va valorar del col·lectiu i es va explicar a la presidenta Borràs que el veterinari és responsable de la cura de petits animals, del benestar animal, del control de les zoonosis i de vetllar per la seguretat alimentària, ja que el veterinari certifica que els productes d”origen animal que mengem són segurs.

Els veterinaris del Departament de Salut

El CCVC ha proposat recentment a la Comissió Tècnica de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya la rectificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de personal funcionari del Departament de Salut per tal que hi puguin seguir optant exclusivament els veterinaris, com s”havia fet fins ara. En aquest sentit, es va sol·licitar una reunió amb el conseller de Salut.

A tall anecdòtic

Per finalitzar, i a tall anecdòtic, es va regalar a la presidenta Borràs una còpia d’un llibre que es va publicar fa anys i que és reconegut dins la professió, amb la col·laboració de molts veterinaris i sota la coordinació d’Iscle Selva, titulat El diccionari de la veterinària i la ramaderia. Un detall especialment pensat tenint en compte que la presidenta és filòloga de formació.