Loading...

Compartir:

El Consell informa de la VENDA DE MATERIAL D’IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNIC

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya informa que a partir del proper dia 1 de febrer de 2010 es posarà a la venda el sistema d’IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA, amb la distribució dels següents documents:

  • Document d’identificació electrònic
  • Document de canvi de propietari electrònic
  • Document de registre de passaport electrònic

El veterinari en el moment de la compra podrà triar que els documents siguin en paper com fins ara, o bé una numeració electrònica.
Recordem que la identificació electrònica suposa la venda d’una numeració que no assignada a un paper físic. La venda de material electrònic es farà també al col·legiat i aquest disposarà d’un estoc de material. El document electrònic permetrà al veterinari complimentar el document d’identificació, el canvi de propieteri i el registre de passaport, directament a la pantalla corresponent de l’aplicació AIAC, i després de validar i revisar amb el propietari, s’imprimiran els oportuns exemplars dels documents, es signaran, i s’enviarà sempre a l’AIAC l’exemplar original corresponent pel seu oportú arxiu. No caldrà, doncs, emplenar manualment els documents.
Per resoldre qualsevol dubte podeu contactar al Tel. 934189294