Loading...

Compartir:

El DARP gestionarà directament la identificació d’èquids a Catalunya a partir del 31 de març

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant DARP), d’acord amb el Reglament d’execució (UE) 2015/262 i el Reial Decret 676/2016, i com a autoritat competent en l’àmbit de la identificació equina (en endavant IDE), és l’organisme emissor del document d’identificació equina o passaport per als èquids de criança i renda identificats a les explotacions ramaderes del territori de Catalunya.

 

En els darrers anys, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha anat realitzant la gestió d’identificació dels èquids de criança i renda de sella mitjançant un encàrrec de gestió que s’anava adaptant a la normativa vigent i renovant segons les necessitats.

 

A partir del 31 de març, el DARP assumeix aquesta gestió i la seguirà desenvolupant juntament amb els veterinaris que ha autoritzat per a identificar els èquids a Catalunya.

 

A partir d’ara doncs, els fulls de sol·licitud i els fulls de camp que caldrà emprar per a identificar als èquids de criança i renda catalans, els facilitarà el propi DARP a través dels canals que estableixi.

 

En referència als transponedors que disposeu i que heu adquirit als diferents Col·legis de veterinaris de Catalunya, els podreu seguir emprant amb la nova aplicació de gestió de la IDE, seguint les directrius que es donaran des del DARP.

 

L’adquisició de transponedors, la podreu seguir fent a través dels Col·legis de veterinaris de Catalunya, de forma temporal i fins a nou avís.

 

El paper del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya respecte a la identificació equina però, no finalitza aquí.

 

La bona gestió de la IDE requereix d’una bona formació en aquesta matèria, i serà el CCVC qui amb la col·laboració del DARP planificarà i organitzarà la formació tant dels veterinaris autoritzats com d’aquells que vulguin realitzar aquesta tasca. 

 

 

Barcelona, març 2017.