Loading...

Compartir:

El TS estima el recurs interposat contra la convocatòria de places del cos de salut pública

EL TRIBUNAL SUPREM ESTIMA EL RECURS INTERPOSAT CONTRA LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR 44 PLACES DEL COS DE SALUT PÚBLICA DE LA GENERALITAT PER LA INDEGUDA EXCLUSIÓ DELS LLICENCIATS EN VETERINÀRIA D’ENTRE LES TITULACIONS QUE HI PODIEN PARTICIPAR.

Com es va informar en el seu moment, el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya van interposar l’any 2010 sengles recursos contenciosos administratius contra la Resolució GAP/2265/2010, de 12 de juliol, que va aprovar la convocatòria del procés selectiu per proveir 44 places del cos superior (subgrup A1), Generalitat de Catalunya, Salut Pública, puix que a les bases de la convocatòria no s’incloïa la titulació de llicenciatura en veterinària sense que per part de la Generalitat se’n motivés la raó de l’exclusió, que resultava totalment injustificada  atesa la competència professional i la idoneïtat dels llicenciats en veterinària per ocupar els llocs de treball objecte de la convocatòria.


Aquests recursos van ser estimats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant les seves sentències de dates 16 i 19 de juliol de 2013.


Descarrega el contingut complert del comunicat