Loading...

Compartir:

Els veterinaris davant el Dia Mundial de la Ràbia

El 28 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Ràbia. L’efemèride, impulsada per l’Aliança Global de la Lluita contra la Ràbia, compta amb el suport de nombroses associacions veterinàries, institucions i organitzacions de tot el món. La data correspon a l’aniversari de la mort de Louis Pasteur, el científic que va desenvolupar la primera vacuna contra la malaltia.

L’Associació Mundial de Veterinaris d’Animals de Companyia (WSAVA) ha fixat l’objectiu d’acabar amb les morts de persones contagiades per la ràbia el 2030.  Només amb  la vacunació de gossos i gats trencaria el cicle de transmissió del virus als humans. Segons les dades amb què es compta, la ràbia produeix més de 70.000 defuncions a l’any a tot el món. Més del 95% d’aquestes morts es deuen al contacte amb gossos infectats pel virus, i la majoria de víctimes, el 60%, són nens i nenes.
 

La ràbia és una malaltia infecciosa viral, que afecta el sistema nerviós central i que provoca l’encefalitis aguda. El virus ataca als mamífers domèstics i salvatges, entre els quals s’inclouen els éssers humans. La ràbia es troba en les secrecions dels animals infectats i la forma de transmissió més comuna i freqüent és mitjançant mossegades. Encara que la malaltia pot trigar entre 60 i 300 dies a manifestar-se, la ràbia s’ha de tractar amb urgència, en cas contrari condueix a la mort.
 

El paper clau de l’acció veterinària
 

L’Associació Mundial Veterinària (WVA) defensa que la ràbia transmesa per gossos es pot prevenir i que els veterinaris tenen un paper clau per a la salut humana, a més de la salut i el benestar animal. Per mantenir un nivell de protecció apropiat, per fer front a la ràbia s’han d’utilitzar diverses eines addicionals, incloent una adequada valoració del risc, vigilància, detecció precoç i control de la malaltia en animals salvatges.


El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) defensa aquest paper clau i actiu que tenen els professionals veterinaris en l’educació sobre els riscos de la ràbia. Això inclou la informació i les accions preventives de vacunació d’animals. La malaltia està molt controlada als països europeus, en bona part per la conscienciació i la prevenció que es realitza des dels centres veterinaris. Cal tenir en compte que l’única barrera efectiva per evitar la transmissió de la ràbia entre animals i als humans, són els programes efectius de vacunació de gossos i gats.