Loading...

Compartir:

Entrevista a Marta Legido, membre del CCVC i enllaç del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya amb la Fundació Galatea

La Marta Legido és l’enllaç del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya amb la Fundació Galatea, així com la patrona que el representa.

Avui parlem amb ella perquè ens expliqui les seves funcions així com l’evolució de l’estat emocional del veterinari.

En primer lloc, què significa ser patró o patrona?

El patró és un membre que tria cada col·legi professional amb el qual es té el conveni amb la Fundació. Són les persones que assisteixen a les dues reunions anuals del Patronat on s’aproven els comptes, la memòria d’activitats, en definitiva, una tasca institucional.

Quina és la teva experiència durant aquests anys i com has vist l’evolució de l’estat emocional del Veterinari?

Sóc l’enllaç del Col·legi Oficial Veterinari de Barcelona amb la Fundació Galatea des de l’any 2011 i ara, seré l’enllaç del Consell amb la Fundació Galatea.
La Fundació Galatea proporciona un servei assistencial de qualitat que compta amb professionals de molt prestigi i sobretot, especialistes en salut mental dels professionals sanitaris. Són experts en els perfils que tenim tots els sanitaris en comú. Són un col·lectiu que cadascun té trets específics, però també hi ha molts en comú.

En el cas específic dels veterinaris tenen un doble vessant, la salut dels animals i la del seu entorn. Això és d’acord amb el concepte One Health ja que, els humans són els intermediaris amb els quals ens comuniquem.

En la meva experiència, els veterinaris en general, cada cop pateixen més el “burn out”, per excés de feina, dedicació tremenda, deixant sovint de banda tota la resta d’aspectes de la seva vida com poden ser la família, els amics, el temps d’oci i en conseqüència la seva pròpia salut.

Aquests darrers dos anys amb la pandèmia de la covid-19 l’estat emocional en general dels veterinaris encara ha empitjorat més.

Una altra cosa que he après durant aquests darrers anys, és que als veterinaris ens costa molt demanar ajut emocional, psicològic o psiquiàtric, però no per vergonya ni per orgull sinó perquè tenim una capacitat de resistir situacions desfavorables molt gran i això s’acaba girant en contra nostra perquè quan decidim demanar ajudar, a vegades, potser és tard o estem al límit.

També es tracten des de la Fundació Galatea, les addiccions a substàncies que, en el cas dels veterinaris, la incidència respecte a altres col·lectius és inferior.

Quines són les teves funcions?

Primer de tot tinc el deure d’absoluta confidencialitat. Sóc l’enllaç de la mateixa professió i porto un telèfon al qual, el veterinari pot trucar, bé per informar-se del programa o directament per accedir-hi. També una altra opció és trucar directament a la Fundació Galatea.

La figura d’enllaç és molt important perquè és una persona més propera, ja que som veterinaris (no parla directament amb un psiquiatre). La feina que fem es diu acollida i és la fase prèvia d’accés al servei assistencial.

Expliquem com funciona el programa i ,si el professional està interessat, li fem una fitxa d’afiliació que consisteix en una petita entrevista on es demanen algunes dades personals i administratives i també el veterinari explica quin problema té de cara a que els professionals decideixin quin tipus d’ajut pot rebre.

Els enllaços vetllem perquè la fundació atengui correctament als col·legiats, que no es perdi la informació, controlar la satisfacció dels veterinaris que accedeixen al servei. Les persones que fan l’acollida de la fundació es relacionen amb l’enllaç. De fet, és una tasca molt rellevant pels col·legis.

El programa ASSIS que ens ofereix?

La fundació té tres vessants:

L’assistencial: envers els veterinaris que necessiten ajut per part de professionals sanitaris de molta qualitat.

D’investigació i recerca: que es fa a través d’estudis o enquestes sobre la salut mental dels col·lectius. Durant el 2020 i 2021 s’han fet dues enquestes als veterinaris amb relació a l’impacte de la covid-19 que han generat estudis amb resultats molt interessants.

Prevenció: Es fa a través d’activitats formatives o amb contingut preventiu per tal de mirar d’evitar arribar a situacions de poca salut mental.

La Fundació Galatea més recentment està fent programes dissenyats específicament per veterinaris.

Per a més informació i contacte:

Fundació Galatea [http://www.fgalatea.org/]

Telèfons: 660 509 582 – 935 678 856