Loading...

Compartir:

Esborrany del nou Reglament de l’AIAC

Projecte de Nou Reglament de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia.
Tràmit d’Informació i Audiència Públiques

Es comunica a tots els col·legiats que el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha obert els tràmits d’informació i audiència públiques del projecte de nou Reglament de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companya (AIAC) que va ser aprovat inicialment al darrer Ple del Consell celebrat el dia 13 de maig de 2013