Loading...

Compartir:

Informació sobre declaració responsable pels treballadors per compta aliena exceptuats de l’aplicació del Reial Decret Llei 10/2020

En desenvolupament del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, s’ha publicat l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, pel que s’estableixen els criteris interpretatius per l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Aquesta norma que s’aplica a les persones assalariades i no als professionals (no assalariats), permet els desplaçament d’aquelles persones assalariades que prestin un seguit d’activitats essencials que inclou els serveis veterinaris, estableix un model de declaració responsable en el que s’indica que la persona treballadora que el duu pot continuar desplaçant-se al seu lloc de treball.

Els i les veterinàries per compte aliena podeu demanar a la vostra empresa que us lliuri aquesta certificació, que us adjuntem en català.

Les persones col·legiades autònomes no heu de dur aquesta documentació.