Informació sobre denominació correcta raça “Staffordshire bull terrier”

TORNAR

Compartir:

Informació sobre denominació correcta raça “Staffordshire bull terrier”

Recentment s’ha tingut coneixement en aquest Consell d’unes incidències provocades pel fet de que no s’ha consignat en el document d’identificació la denominació oficial correcta de la raça a que pertany l’animal identificat. Concretament s’ha utilitzat la denominació de "Staffordshire angles" per uns gossos, quan la denominació hauria d’haver estat la de "Staffordshire bull terrier", d’acord amb la classificació de races de l’associació cinològica internacional (FCI).

Des d’aquest Consell preguem a tots el veterinaris col·laboradors de l’AIAC que en els documents d’identificació consignin el nom correcte de la raça "Staffordshire bull terrier" (o "American Staffordshire terrier", si es el cas), i que adverteixin als propietaris dels animals que aquesta raça està inclosa dins de les potencialment perilloses segons el REIAL DECRET 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i que, per tant, es requereix la oportuna llicència municipal

Aprofitem la ocasió per recordar les denominacions de les races potencialment perilloses i els seus creuaments, segons la normativa legal vigent:
 
– Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos:

Bullmastiff
Dòberman
Dog argentí

Dog de Bordeus
Fila brasileiro
Mastí napolità
Pit bull
Presa canari
Rottweiler
Terrier staffordshire americà
Tosa japonès
 
– Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d”animals potencialment perillosos:
Pit Bull Terrier
Staffordshire Bull Terrier
American StaffodshireTerrier
Rottweiler
Dogo Argentino
Fila Brasileiro
Tosa Inu
Akita Inu