Loading...

Compartir:

Informació sobre la idenficació d’èquids

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya informa que la identificació de tots els èquids que es faci a partir d’aquest moment, es farà amb la implantació d’un microchip d’èquids de 23 dígits i amb la complimentació del document d”identificació equina i el document secció I corresponent.

Els èquids que portin implantat de fa temps un microxip dels antics (de 15 dígits) serà vàlid pel seu registre, segons la resposta a la consulta feta al DAR, i caldrà únicament omplir els dos documents necessaris per identificar aquests animals, i que són tal com s”ha indicat anteriorment el document d”identificació equina i el document secció I corresponent.

La venda del material per identificar èquids, es farà sempre de forma conjunta: microchip, document identificació equina i document secció I. 

No es podran distribuir documents sense microxip.