Loading...

Compartir:

La Biblioteca de Veterinària de la UAB amplia els recursos per als veterinaris col·legiats i informa de les novetats

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) manté un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a l’accés dels col·legiats als serveis i els recursos de la Biblioteca de Veterinària. El cap de la Biblioteca, Vicenç Allué, explica quines són les novetats i els recursos disponibles per a ampliar coneixements, ja sigui per la pràctica veterinària, com per a la recerca.

 

 

El CCVC manté un conveni per a l’accés dels col·legiats als serveis i els recursos de la Biblioteca de Veterinària de la UAB, amb les finalitats de recerca i formació en les àrees de clínica, sanitat i produccions animals, i ciències dels aliments. L’objectiu d’aquest acord és satisfer les necessitats d’informació i documentació que requereixin a títol individual els veterinaris dels quatre col·legis de veterinària de Catalunya.

 

Mitjançant aquest acord, a més de l’accés indirecte, també es posa a l’abast dels col·legiats una sèrie d’eines de gestió en línia, com ara: els formularis de petició de cerca bibliogràfica, la reproducció d’articles i el préstec de documents.

 

Per a més informació sobre el conveni i els serveis adreçats als col·legiats, es pot consultar la informació i la guia publicada al web de la Biblioteca de Veterinària (http://pagines.uab.cat/ccvc/)o contactar amb la Biblioteca de Veterinària UAB (telèfon 935811549, de 8.30 a 20.30 hores). La biblioteca està situada a l’Edifici V, Travessera dels Turons, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) [Google Maps].

 

 

Relació de serveis, recursos d’interès i novetats 2017

 

El cap de la Biblioteca, Vicenç Allué, explica en aquest article quines són les novetats i els recursos disponibles per a ampliar coneixements, ja sigui per la pràctica veterinària, com per a la recerca.

 

1. Serveis de la Biblioteca per a col·legiats:

 

Els serveis per als col·legiats del CCVC es concreten en el préstec de documents en paper, reproducció d’articles de revistes, cerca d’articles sobre un perfil determinat, i servei d’alertes, consistent  en la difusió periòdica de novetats sobre un perfil temàtic. Excepte el primer servei, tots es proporcionen per correu electrònic, facilitant així la comunicació i la disponibilitat del contingut final. Accés al servei: http://pagines.uab.cat/ccvc/

2. Fons de revistes:

 

En matèria de revistes electròniques la Biblioteca de Veterinària de la UAB disposa de la majoria de títols més significatius de les principals editorials científiques del món, com ara:

 

·         Sciencedirect -Elsevier- (Vet):

http://www.sciencedirect.com/science/journals/sub/vetscimed

 

·         Sciencedirect (AgroFood):

http://www.sciencedirect.com/science/journals/sub/agribio

 

·         Wiley (Vet): http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000119/titles?type=journal&active Letter

 

·         Wiley (Food): http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000058/titles?type=journal&active Letter

 

·         BioOne, que ofereix continguts en l’àmbit de la fauna salvatge, exòtics, rèptils, aus i insectes: http://www.bioone.org/action/showPublications?type=byCategory

 

 

3. Fons de llibres:

 

Sobre els llibres electrònics disponibles també s’han assolit avenços importants. El mercat del llibre digital ha entrat a poc a poc en l’àmbit veterinari, però, s’està consolidant progressivament. Les grans editorials científiques incorporen aquest tipus de continguts.

 

·         La col·lecció completa de Veterinary Science and Veterinary Medicine de Sciencedirect:

http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/sub/vetscimed

 

·         La major part dels fons de Veterinary Medicine de Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000119/titles?type=book&activeL etter

 

·         Equine, de Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000053/titles?type=book&activeL etter

 

·         L’editor CRC disposa d’un fons de Veterinary Medicine del qual la UAB ha comprat la major part dels seus títols:

http://www.crcnetbase.com/action/showPublicationsdisplay=bySubject&category=10.1555%2Fcategory.41032307&expand=10.1555%2Fcategory.41032307

·         Accés complet al fons editorial de Wagenigen Academic, especialitzat en        agricultura, veterinària i aliments:

http://www.wageningenacademic.com/action/showPublications?pubType=bookOnly

 

·         En aquest àmbit dels llibres electrònics hi ha plataformes que ofereixen continguts  de  diverses  editorials  com  Knovel-Food,  formada  per  llibres d’Elsevier, Woodhead i la Royal Society of Chemistry, entre d’altres, a les quals està subscrita la Biblioteca de Veterinària:

https://app.knovel.com/web/browse-a-subject-area.v/catid:216/cat_slug:food-science/

 

4. Fons de base de dades:

 

La Biblioteca de Veterinària disposa d’un ampli ventall de fonts d’informació científica generalista, com ara Scopus i Web of Science, però també a altres mes especialitzades, com ara Medline o FSTA (Food Science and Technology Abstracts).

 

Allotjades a Proquest, amb una gran varietat de recursos en biomedicina i ciències naturals, la Biblioteca de Veterinària també té accés directe a:

 

·         Health and Medical Collection:

http://search.proquest.com/healthcomplete

 

·         Natural Science Collection:

http://search.proquest.com/naturalscience/

5. Novetats del 2017:

 

Com a novetats del 2017, cal destacar les següents noves referències que es poden consultar a la xarxa de la UAB:

 

·         Veterinary Record Case Reports, l’única revista especialitzada en estudis de cas en clínica veterinària:

http://vetrecordcasereports.bmj.com/

 

·      Els títols de Society and Animals i Anthrozoos, que se centren en camp de recerca de les relacions humans – animal, també nomenat Animal Studies, i que compta amb molts adeptes amb abast interdisciplinar: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15685306/24/2 http://www.tandfonline.com/loi/rfan20/

 

·         En llibres electrònics, com a prova, hi ha disponible, a text complet per a tot el 2017, els títols:

 

Wiley de Food Science:

http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000058/titles?type=book&activeL

etter=

 

Agriculture and Livestock: http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000018/titles?type=book&activeL etter=

 

I Fisheries and Aquacuture: http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000017/titles?type=book&activeL etter=

 

·         Pel que fa a base de dades, cal destacar l’accés a dues referències d’especial significat per a la recerca veterinària, les quals incorporen articles de revisió (Cab Reviews) a text complet i Datasheets, amb fitxes tècniques sobre races, malalties i vectors, incorporant informació elaborada per especialistes de la Commonwealth Agricultural Bureaux (CAB), que tenen un gran interès científic, didàctic, i que són fonamentals per a introduir-se en una área específica de recerca:

 

VetMed Resource (http://www.cabi.org/vetmedresource)

Guia d’accés:

http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/vetmed-resource/

 

Animal Health and Production Compendium (http://www.cabi.org/ahpc)

Guia d’accés:

http://www.cabi.org/publishing-products/compendia/animal-health-and-production-compendium/