Loading...

Compartir:

Legalitat de les altes directament a l’AIAC


Descarregar Comunicat CCVC.pdf


Des d’aquest Consell s’ha tingut coneixement de la remissió en el dia d”avui d’un correu electrònic per part de FAADA a les clíniques i centres veterinaris catalans titulat "Alta Veterinaris al Registre general d’animals de companyia (Anicom)" amb el qual s’adjunta diversa documentació explicativa del procediment a seguir per l’alta, del funcionament de l’Anicom i dels seus avantatges.


En relació amb aquest comunicat i per respondre a les diverses consultes rebudes, des del Consell es considera necessari fer els següents aclariments:


1a. – Com tots els veterinaris sabeu, entre el Consell i el Departament d”Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), hi ha un conveni de col·laboració en vigor mitjançant el qual s’ha facultat el Consell perquè remeti de forma centralitzada a aquest Departament la informació relativa a les identificacions que els veterinaris realitzin d”animals de companyia. D’aquesta manera, els veterinaris catalans al mateix temps que donen d’alta a l’AIAC els animals que identifiquen, compleixen amb l’obligació establerta en l’art. 15.2 del Decret Legislatiu 2/2008.

Adjuntem enllaç per accedir a la notícia sobre la signatura d’aquest conveni:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=167449

2a. – El registre de l’Anicom té per funció legal unificar les dades d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia, segons estableix l’art. 14.1 del Decret Legislatiu 2/2008. Per tant l’existència de l’Anicom com a registre de l’Administració no exclou que pugui coexistir amb l’AIAC, arxiu creat i gestionat pels propis veterinaris catalans al servei dels seus clients com a mitjà per facilitar-los la recuperació de les seves mascotes
en cas de pèrdua involuntària i com a eina per facilitar la tinença responsable dels animals de companyia. En el citat conveni de col·laboració, el mateix Departament d”Agricultura reconeix la importància de l’AIAC com arxiu pioner i que durant els seus més de 25 anys d”existència ha estat la millor eina per a la lluita contra l’abandonament animal i en una reunió mantinguda amb el DAAM a finals del passat més de juny així se’ns ha tornat a manifestar per part seva.


3a. – La recomanació que en el comunicat de la CIPAC, adjunt al correu electrònic de FAADA, es fa a les protectores de donar d’alta als seus animals només en l’Anicom, l’únic que comportarà és dificultar la localització dels propietaris, en perjudici de l’ interès dels animals als quals tots volem protegir, mentre que si es donen d”alta a l’AIAC automàticament passaran a estar-ho també en l’Anicom, el que suposa que augmenten les possibilitats d’una més ràpida i eficaç localització del propietari. En el marc de la col·laboració entre el Consell i el Departament d”Agricultura aquest és un punt fonamental i d’aquí l’ interès d’ambdues parts en la coexistència de tots dos arxius.


4. – El control que actualment existeix per poder donar d’alta un animal a l’AIAC respecte que el microxip ha estat implantat per un veterinari en les condicions sanitàries i d’asèpsia legalment exigides, així com el control de traçabilitat exigit pel Consell sobre el material d’identificació (que s’ha demostrat com a fonamental en els recents casos de ràbia detectats i que ha permès a l’Administració poder realitzar les seves funcions respecte del control de la mateixa), no existeix en les altes tramitades directament a l’Anicom, ja que ni en el document d”alta s”exigeix ​​la signatura del veterinari, ni es porta cap control sobre el material d”identificació.


Per tots els motius anteriorment expressats i ressaltant clarament que l’actual sistema de tramitar les altes directament a l’AIAC permet als veterinaris el compliment de la seva obligació legal, des del Consell es recomana a tots els col·legiats que segueixin enviant els documents d’identificació i de canvis de propietari o de variació de dades a través de l’AIAC, ocupant-se seguidament el Consell de remetre’ls, de forma centralitzada i conforme al pactat amb el Departament d”Agricultura, a l’Anicom.

Barcelona, ​​a 10 juliol 2013