Loading...

Compartir:

MANIFEST A FAVOR DE L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE DE DECRET DE VACUNACIÓ ANTIRÀBICA

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya manifesta que la vacunació antiràbica ha de ser obligatòria a Catalunya tal com ho és a la majoria de països d’Europa i a la majoria de les comunitats espanyoles

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), els Centres Veterinaris (Consultori, Hospitals i Clíniques Veterinàries) i Entitats donen conformitat a la iniciativa de l’obligatorietat de la vacunació antiràbica a Catalunya.

La ràbia és una zoonosi mortal d’origen víric que suposa un greu problema per la salut publica en tot el món. Segons dades de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA), cada any moren fins a 59.000 persones per la malaltia.
L’organització Mundial de la Sanitat Animal (OMSA), l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i l’Aliança Mundial per al Control de la Ràbia (GARC) han establert el projecte mundial “Units contra la Ràbia”, per elaborar una estratègia comuna amb l’objectiu d’erradicar la ràbia l’any 2030.

Aquesta estratègia es basa en la vacunació dels gossos, en l’educació per a una tinença responsable i en una política de control dels gossos de carrer que parteixi de la correcta identificació dels animals de companyia.

L’any 2021 vàrem constatar novament l’increment del risc. Per una banda, els veterinaris de Melilla ens alerten de l’increment de casos en aquesta ciutat, essent un risc per les persones que cada any es traslladen a l’Estat Espanyol, especialment a l’estiu. Per altra banda, l’estiu passat es va detectar a Catalunya, concretament a la demarcació de Girona, un animal amb simptomatologia de ràbia, que va comportar la vacunació de tot el personal de la clínica on va ser atès.

Aquest any 2022 és quan el risc ha estat més elevat: l’arribada de refugiats procedents d’Ucraïna ha comportat l’arribada d’animals de companyia d’un país on la ràbia és endèmica i tot el que ha comportat per la gestió sanitària d’aquests animals amb la col·laboració dels veterinaris clínics.

Davant de tots aquests precedents i de la situació actual, reiterem la necessitat de declarar obligatòria la vacuna antiràbica a Catalunya, que és, en definitiva, una acció per la prevenció, el benestar i la salut dels animals, per garantir la salut global del món.

ACTUACIONS DE L’OMS

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA) han prioritzat la ràbia en el marc de l’enfocament «Una salut».
L’OMS continua fomentant la prevenció de la ràbia en l’ésser humà mitjançant l’eliminació de la ràbia canina, les estratègies de prevenció de les mossegades de gossos i l’ús més ampli de la via intradèrmica a la profilaxi posterior a l’exposició per reduir el volum de vacuna utilitzat i, per tant, el cost de les vacunes derivades de cultius cel·lulars, d’un 60% a un 80%.

CONSIDERACIONS

L’Organització Col·legial Veterinària reclama l’obligatorietat de la vacunació antiràbica a tot el territori espanyol. Cal advertir també que, a Espanya, hi ha virus de la ràbia en ratpenats, per la qual cosa es recomana no manipular aquests animals sense protecció i tan sols per personal expert. Recordem: Prevenir abans que curar.

Refent a les qüestions que la consulta pública s’exposa per centrar les aportacions són;

– Creu que l’establiment de l’obligatorietat de la vacuna antiràbica en els gossos, gats i fures pot esdevenir una eina efectiva per evitar la possible propagació de la malaltia a Catalunya?

La ràbia és considerada com una de les zoonosis més important del món. En aquests moments a Espanya hi ha un alt risc epidemiològic a causa dels casos reportats de Ceuta i Melilla que es van comunicant contínuament, les recents crisis migratòries com el cas d’Ucraïna on Catalunya és la segona Comunitat on més refugiats han arribat a Espanya, l’entrada i/o comerç il·legal d’animals menors de 3 mesos i 21 dies sense vacunar procedents de països de la UE i/o tercers països on la ràbia és endèmica i el Lyssavirus europeu (EBLV-1, RBLV-2) que està circulant entre els ratpenats insectívors de diferents espècies i que s’ha detectat en diverses zones geogràfiques d’Espanya.

Per tot l’anterior comentat, l’obligatorietat de la vacunació antiràbica cobrirà la salut animal i la salut humana dins del concepte One health – una sola salut.

– Quines altres mesures complementàries podrien ser adients per a minimitzar el risc d’introducció de la ràbia en el nostre territori i la seva propagació?

El decret legislatiu 2/2008 de la Llei de protecció dels animals exposa en l’article 4 , apartat 1, que les persones propietàries i les posseïdores d’animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques de cada espècie i en l’apartat 2, La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.

Per això, és important la prevenció per minimitzar el risc amb unes bones condicions higienicosanitàries que es tradueix amb un pla vacunal on la vacuna antiràbica ha d’estar present per garantir i protegir la salut de les persones i dels animals en considerar-se una malaltia zoonòtica.

Aquí podeu veure el manifest: MANIFEST A FAVOR DE L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE DE DECRET DE VACUNACIÓ ANTIRÀBICA

Aquí us deixem l’enllaç de la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de vacunació antiràbica