Loading...

Compartir:

Nota informativa del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya sobre l’ús de medicaments en animals de producció.

Aquesta nota, elaborada pel Consell de Veterinaris de Catalunya i consensuada amb el Departament d’Agricultura, pretén aclarir què ha de tenir el compte el veterinari sobre l’ús d’antibiòtics en la seva pràctica clínica (diagnòstic i prescripció). 

  • En data 7 de gener es va publicar el nou reglament de medicament veterinari que entrarà en vigor a l’inici del 2022.
  • Actualment s’està revisant el Real Decreto 109/1995 sobre medicamentos de uso veterinario; les modificacions encara s’estan debatent. Aquestes modificacions tenen diferents objectius: algunes d’elles volen corregir o actualitzar alguns aspectes del RD relacionats amb la comercialització dels medicaments; en altres casos es tracta d’actualitzar/adaptar el RD al nou reglament o legislar aquells aspectes que el nou reglament permet legislar als EM i per últim, aconseguir alguns objectius del PRAN mitjançant regulació normativa. Es desconeix el moment d’entrada en vigor d’aquesta modificació, ja que dependrà de la durada en acordar el redactat i en portar a terme el tràmit administratiu.

Davant dels dubtes que s’han generat darrerament entre els veterinaris respecte l’aplicació de la normativa ja publicada, les possibles modificacions de la normativa estatal i algunes mesures presents o futures del PRAN (Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos) fem els següents aclariments sobre alguns punts:

 

Metafilaxi i profilaxi

És important tenir clara la diferència entre METAFILAXI i PROFILAXI:

  • Metafilaxi: és l ́aplicació d ́un medicament a un grup d’animals previ diagnòstic d’una malaltia clínica en un sistema productiu, per tal controlar la transmissió de la malaltia a animals en contacte i en perill o que ja poden estar infectats de forma subclínica.
  • Profilaxi: és l’aplicació d’un medicament a un animal o grup d’animals abans d’existir signes clínics d’una malaltia, per tal d’evitar l’aparició d’una malaltia o infecció.

El futur reglament defineix el que es considera metafilaxi i profilaxi i estableix limitacions a la seva aplicació. Aquestes limitacions entraran en vigor a inici del 2022. No obstant, les fitxes tècniques d’alguns antibiòtics ja estableixen, a data d’avui, restriccions a tractaments profilàctics.

Només sota una prescripció excepcional, responsabilitat del veterinari prescriptor, es pot prescriure fora de fitxa tècnica. Aquesta prescripció excepcional haurà d’estar justificada i la seva finalitat serà evitar el patiment animal.