Loading...

Compartir:

Nota informativa sobre els fulls de reclamació

El Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, estableix que, a partir del 20 de setembre de 2013, els/les veterinaris/es liberals col·legiats/des hauran de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, d’acord amb un model normalitzat, quan els destinataris del llurs serveis siguin persones consumidores.

Per tant, no han de complir amb aquesta obligació per exemple els/les veterinaris/es que s’ocupen de la salut dels animals d’una botiga o d’un criador o d’una explotació ramadera, ni els que assessoren la indústria alimentària.

Així mateix, els centres veterinaris que compatibilitzen els serveis veterinaris amb la venda de productes per animals de companyia i/o altres serveis no professionals com ara els de perruqueria, ja tenien la obligació de disposar dels fulls oficials a llurs establiments. Per tant, si ja en disposaven al local no cal que es tornin a demanar ja que són els mateixos.

 

Descarregar complert "Nota informativa sobre la obligatorietat dels fulls de reclamació".pdf