Loading...

Compartir:

Nou document AIAC: MODEL DE DECLARACIÓ JURADA / RESPONSABLE

En el nou Reglament de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), aprovat el passat dia 18 de juliol de 2013, s’introdueix com a novetat destacada la figura del “POSSEÏDOR”, a més de la del “PROPIETARI” de l’animal.
 

La possessió d’un animal és una qüestió de fet i la simple presència d’una persona (el "posseïdor") en un centre veterinari amb un animal és un fet revelador d’aquesta possessió que, en principi, constitueix una aparença de bon dret.
 

Aquesta nova figura permetrà solucionar de forma àgil aquells casos en què el propietari anterior inscrit no pot signar per qualsevol motiu (fonamentalment perquè ha mort o bé, simplement, perquè no pot fer-ho en aquest moment), i el nou o actual " posseïdor "de l’animal manifesta la seva voluntat de voler donar-lo d’alta al seu nom a l’AIAC. Atès que aquesta alta no implicarà que passi a ser l’amo si en realitat no ho és (que la seva possessió sigui lícita o no, és una qüestió que, en tot cas, han de resoldre els tribunals), sinó que simplement constarà com "posseïdor” de l’animal en aquest moment, n’hi haurà prou que subscrigui una declaració jurada/responsable, perquè es pugui fer el canvi de nom a favor seu.
 

El document model de declaració jurada/responsable és un document que té quatre exemplars que són (1) per l’AIAC, (2) pel veterinari, (3) pel propietari/posseïdor, i (4) recomanacions per a una tinença responsable pel propietari/posseïdor.

La declaració jurada/responsable es podrà utilitzar en dos situacions:

1.      Per tramitar un canvi de propietari/posseïdor, en qualsevol situació en que el propietari inscrit en AIAC, no pugui signar.

2.      Per inscriure a l’AIAC, un microxip que figura registrat en REIAC.


Model de DECLARACIÓ JURADA / RESPONSABLE.pdf


DESCARREGAR DOCUMENT D’INSTRUCCIONS D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA DECLARACIÓ JURADA / RESPONSABLE.pdf