Loading...

Compartir:

Nous documents AIAC: Document Comunicació Cartilla Vacunacio i Doc. comunicació Passaport no ES 09

El Consell informa que ha editat dos nous documents: DOCUMENT COMUNICACIÓ CARTILLA DE VACUNACIÓ i DOCUMENT COMUNICACIÓ PASSAPORT NO ES 09

Aquests dos documents es creen per comunicar a l’AIAC dues situacions poc freqüents, i amb la finalitat que puguin quedar recollides a l’AIAC, en cas que el Veterinari així ho vulgui, és a dir, que no és obligatori.

 


 

El DOCUMENT COMUNICACIÓ CARTILLA DE VACUNACIÓ serveix per comunicar a l’AIAC el número de cartilla de vacunació per a gossos, gats i fures, corresponent a un microxip que figura oportunament registrat a l’AIAC, quan ha estat necessari obrir una nova cartilla de vacunació.

  • La comunicació de la nova cartilla de vacunació també es podrà realitzar a través de l’aplicació informàtica AIAC, i en aquest cas no és necessari enviar el document a l’AIAC. Es pot fer a la pantalla de CANVI DE DADES, i la pestanya “COMUNICACIÓ NOVA CARTILLA”.  Es guardarà un històric de la informació de les cartilles de vacunació. Si la comunicació es fa amb el document, aquest s’haurà d’enviar per correu  postal, degudament emplenat i signat.           

EL DOCUMENT COMUNICACIÓ PASSAPORT NO ES 09 serà vàlid únicament per comunicar a l’AIAC el número de passaport no català (passaport que no serà mai ES 09), corresponent a un gos, gat o fura identificat amb un microxip que figura inscrit a l’AIAC.

  • Per comunicar el passaport s’haurà d’enviar a l’AIAC per correu postal, degudament emplenat i signat l’oportú document. És a dir, que aquesta anotació d’informació no es pot fer a través de l’aplicació informàtica. Cal recordar també que aquesta comunicació no es pot fer amb document de registre de passaport que es facilita amb la compra del passaport.