Loading...

Compartir:

NOUS DOCUMENTS AIAC

El Consell informa que ha modificat els documents següents de l’AIAC, i els ha fet  PFD amb formulari,  de forma que es poden omplir directament i imprimir ja complimentats, i només pendents de les signatures corresponents:

 

1.       Document de modificació de dades.
2.       Document de traspàs REIAC.
3.       Petició duplicat targeta AIAC.
4.       Autorització per tramitar un canvi de propietari/posseïdor.
5.       Petició usuari aplicació AIAC.

El DOCUMENT DE TRASPÀS REIAC s’ha modificat també per incloure l’opció d’acompanyar aquest document amb la declaració jurada/responsable del propietari/posseïdor en els casos de no poder aportar el document de cessió degudament signat, i s’ha afegit el nou arxiu de Ceuta, incorporat al REIAC. En el document es detalla la documentació necessària que cal aportar per inscriure a l’AIAC un xip que figuri inscrit en el REIAC.   I s’han incorporat 4 exemplars d’aquest document que són (1) per l’AIAC, (2) pel veterinari, (3) pel propietari/posseïdor, i (4) recomanacions per a una tinença responsable pel propietari/posseïdor.

Tots els documents els podreu trobar penjats en l’apartat de Descàrrega de documents de la web.

 

descdocs.jpg

descdocs.jpg