Nuclis Zoològics

S’estima que més d’un 40% dels nuclis zoològics estan en funcionament sense haver realitzat el procediment d’inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya i sense tenir el número de registre corresponent del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Les normatives que afecten els nuclis zoològics estableixen obligacions sobre l’autorització i manteniment de registres, gestió o assistència veterinària, entre altres.

Els CCVC vol assegurar el compliment de les normes bàsiques d’ordenació dels nuclis zoològics en matèria de condicions higiènico-sanitàries, de seguretat, de requisits mediambientals i de benestar animal dins de l’enfocament “One Health”, que es un concepte que posa en relleu els vincles existents entre salut animal, humana i ambiental.

Per això, s’ha creat la comissió de nuclis zoològics, per tal d’ajudar i col·laborar amb el veterinari definint les mancances del nucli i informant a qui correspongui per esmenar-ho.