Recomanem la vacunació contra la ràbia a tots els gossos

Cada any es moren 60.000 persones a tot el món, una xifra baixa tenint en compte que és molt greu per l’humà. Saps com es conté? Els gossos fan de barrera immunitària. I aquesta barrera és possible per la vacuna antiràbica.

La vacuna de la ràbia és obligatòria a totes les comunitats espanyoles excepte a tres. Catalunya és una d’elles. El CCVC recomana l’obligatorietat de la vacunació contra la ràbia a gossos a Catalunya, perquè és la manera de protegir la salut dels animals i també la de les persones.

La ràbia encara existeix

Durant el 2019, el Servicio Veterinario Oficial de control en frontera va detectar en els punts d’entrada autoritzats de Tarifa i Algeciras un total de 112 animals que no complien els requisits de la Unió Europea, ja que la ràbia és endèmica a molts punts del nord d’Àfrica. Si aquest control no hi fos, i aquests animals arriben a Catalunya, una zona on la vacuna contra la ràbia no és obligatòria, i hi ha un gos que en mossega a un altre, ens trobaríem davant un problema de Salut Pública greu.

Erradiquem la ràbia al món el 2030

L’organització Mundial de la Salut (OMS), ha elaborat l’estratègia comuna “Units contra la Ràbia” amb l’objectiu d’erradicar la ràbia l’any 2030. El Consell i els quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya se sumen a aquest propòsit i demanen a la Generalitat de Catalunya l’obligatorietat de vacunar els gossos contra la ràbia.