Zoonosis: la seva salut és la nostra salut

Les malalties zoonòtiques són les que passen entre animals i persones i un exemple ben clar és la ràbia o la toxoplasmosi.

La toxoplasmosi fa anys era d’una elevada prevalença i avui no suposa un problema. No és que hagi desaparegut o que no existeixi. És que s’han emprès les accions adequades per controlar-les, com una política sanitària de control veterinari i una vacunació correcta.

La ràbia és la malaltia infecciosa més letal que es coneix: una vegada s’han manifestat els primers símptomes clínics l’evolució és sempre una encefalitis mortal. És una malaltia que es transmet a les persones a través de la mossegada o la saliva generalment d’un gos.