Loading...

Compartir:

Peticions d’extensió al grup de funcionaris del Cos de titulats superiors (veterinaris) de la Sentència núm. 866/2015

Assumpte: Peticions d’extensió al grup de funcionaris del Cos de titulats superiors (veterinaris) de la Sentència núm. 866/2015, de 13 de novembre de 2015, Secció 4a de la Sala del contenciós-administratiu del TSJ de Catalunya (modificació RLT).

Arrel de les peticions formulades per varis/ries veterinaris/ries funcionaris/ries col·legiats/des als diferents Col·legis de Veterinaris de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) per tal que s’estudiïn les vies de suport d’aquestes Corporacions professionals que representen en col·lectiu als seus respectius àmbits, us comuniquem que el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha enviat un escrit a la Secretària d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i al Secretari General de Salut d’aquest Departament, per demanar una reunió per tractar aquest assumpte i sol·licitar l’extensió de la Sentència de referència sense que els i les professionals veterinaris hagueu d’interposar un recurs contenciós-administratiu.

Així mateix, els/les veterinaris/es que estigueu col·legiats a data d’ahir, 18-04-2016, a qualsevol dels quatre Col·legis de Veterinaris catalans us demanem que us adreceu el més aviat possible al vostre Col·legi per tal de comunicar si heu decidit sumar-vos a les accions legals que ja s’estan preparant a través d’advocats particulars, ja que sembla que l’estudi i preparació dels recursos per part d’aquests està molt avançat, i s’està estudiant la forma en que des dels Col·legis us puguin ajudar-vos econòmicament a rescabalar-vos d’una part de les despeses que, per tal motiu, podeu tenir.

Us mantindrem informats.