Loading...

Compartir:

Professionals veterinaris protegeixen la salut pública i controlen sanitàriament més de 850 mascotes arribades d’Ucraïna desplaçades pel conflicte bèl·lic

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha establert un protocol d’actuació excepcional per tal de vetllar per la salut pública davant el possible risc que suposa l’arribada d’aquests animals provinents d’un país on la ràbia és una malaltia endèmica

Des de principi del mes de març, s’ha notificat al Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament l’arribada de més d’un miler d’animals de companyia procedents d’Ucraïna

Aquesta tasca s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, els col·legis oficials de veterinaris de les quatre províncies i a més de 150 clíniques veterinàries col·laboradores repartides arreu del territori de Catalunya

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, davant la previsible arribada massiva d’animals de companyia que acompanyen a les persones refugiades d’Ucraïna, va engegar un protocol per prevenir, controlar i mitigar el potencial risc que aquestes mascotes fossin portadores de la malaltia de la ràbia.

De manera excepcional es va permetre l’entrada a la Unió Europea de mascotes sense comprovar prèviament si complien les condiciones sanitàries sanitàries normativament establertes. Un cop avaluat el possible risc d’introducció de la ràbia a Catalunya, es va activar un protocol d’actuació que s’està duent a terme en col·laboració amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), com a òrgan representatiu dels quatre Col·legis de Veterinaris de Catalunya: Barcelona,Girona, Lleida i Tarragona. Aquests Col·legis van fer una crida als seus col·legiats/des demanant la seva cooperació per dur a terme els serveis veterinaris necessaris per poder regularitzar la situació sanitària dels animals conforme la normativa comunitària. Les clíniques veterinàries van decidir voluntàriament l’adhesió o no al llistat de clíniques voluntàries.

Les tasques, coordinades des del Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament, que han realitzat i que encara realitzen aquests veterinaris/àries voluntaris/àries són: identificació i/o registre de les mascotes, vacunació/revacunació enfront de la ràbia, control de la titulació d’anticossos vacunals de la ràbia i tractament contra Echinoccocus en els gossos, actuacions realitzades sense cap cost per a les persones refugiades ucraïneses. Per tal de cobrir els costos que aquestes actuacions suposen, el Departament va formalitzar un contracte d’emergència amb el CCVC.

Davant d’aquesta emergència sanitària les actuacions que realitzen tant dels equips veterinaris i clínics com els Serveis Veterinaris Oficials són són una tasca fonamental per garantir i vetllar per la salut animal i la salut pública. Aquest treball s’emmarca dins l’estratègia One Health, la qual integra el deure dels professionals davant el control i la prevenció de malalties potencialment perilloses per l’espècie humana procedent dels animals.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es vol agrair l’esforç i implicació de tots aquests professionals de la Veterinària (promotors d’Una Sola Salut) que s’estan bolcant dedicant el seu temps, instal·lacions i coneixements. Sense aquesta implicació no hagués estat possible la realització de les més de 850 visites que s’han generat fins ara. Aquestes visites han servit per regularitzar sanitàriament els animals i comprovar l’absència d’aquesta malaltia.

Ucraïna continua sent l’únic país d’Europa on la ràbia està molt estesa entre els animals i les persones. Anualment es registren uns 1.600 casos de ràbia en animals, i s’han registrat casos esporàdics en humans (63 casos en els darrers 25 anys) malgrat les mesures preventives. Les principals fonts de la ràbia varen ser els gossos (24 casos) i els gats (22 casos).

Ucraïna continua sent l’únic país d’Europa on la ràbia està molt estesa entre els animals i les persones. Anualment es registren uns 1.600 casos de ràbia en animals, i s’han registrat casos esporàdics en humans (63 casos en els darrers 25 anys) malgrat les mesures preventives.Les principals fonts de la ràbia varen ser els gossos (24 casos) i els gats (22 casos).