Loading...

Compartir:

RECORDATORI OBLIGATORIETAT CARTILLA DE VACUNACIÓ PER REGISTRE XIP EN BASE DADES AIAC

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), com a responsable de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), recorda als col·legiats veterinaris col·laboradors que pel bon funcionament de l’AIAC resulta obligatori que en els documents  d’identificació s’omplin les dades corresponents al numero de la cartilla sanitària dels animals emesa pel CCVC i que es subministra amb el material d’identificació, ja que es tracta d’un document sanitari reconegut oficialment on els veterinaris han de consignar les dades sanitàries de rellevància de llurs actuacions professionals.
El Reglament de l’AIAC estableix l’obligatorietat de consignar totes les dades demanades per una correcta identificació i alta en el AIAC, i el número de cartilla assignat al microxip és una d’aquestes dades.

Per aquest motiu, a partir del proper 1 de juliol es retornaran als veterinaris tots els documents d’identificació en els que no s’hagi omplert la informació corresponent al número de cartilla sanitària del CCVC que es necessària per fer el registre del microxip en la base de dades de l’AIAC.