Loading...

Compartir:

Recordatori sobre comprovació registre d’un microxip

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) recorda que en el cas d’atendre en la clínica veterinària, un animal que ja porta implantat un microxip, cal consultar aquest número de microxip en els diferents arxius existents, per tal de validar que no pugui estar registrat en un altre arxiu a nom d’un propietari/posseïdor diferent d’aquell que es vol inscriure en AIAC, fet que podria suposar alguna incidència posterior.