Loading...

Compartir:

Recordatori sobre la necessitat de comprovar l’edat d’una persona que vol ser titular d’un animal

El DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals estableix que està prohibit vendre un gos a una persona menor de 16 anys:

  • Vendre’ls [els animals de companyia] a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

D’altra banda, la LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos també tipifica com a infracció greu que les persones menors d’edat adquireixin un gos considerat potencialment perillós.

Per tot això, des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya es recomana a tots els veterinaris col·laboradors de l’AIAC que, per tal d’evitar qualsevol classe de responsabilitat pel fet de donar d’alta com a titular d’un animal de companyia a una persona que no compleix el requisit de l’edat legal requerida, que en cas de dubte comproveu l’edat del sol·licitant amb el seu DNI.

Barcelona, novembre de 2019.