Recordatori sobre l’expedició de passaports

TORNAR

Compartir:

Recordatori sobre l’expedició de passaports

COMUNICAT RECORDATORI SOBRE L’EXPEDICIÓ DE PASSAPORTS

 

Us recordem, tal i com es va informar el mes de juliol de 2016 que segons indicacions de la Generalitat de Catalunya,  NO ES PODEN EXPEDIR PASSAPORTS A NOM DE PERSONES JURÍDIQUES, sinó que aquests han de ser expedits a nom de l’usuari, persona física, que tingui la seva possessió.

 

Si no es fes d’aquesta manera la persona que viatja amb l’animal en aquell moment, es podria trobar amb problemes, en el cas que li demanin la documentació.

 

Moltes gràcies per endavant.

 

Comunicat a Veterinaris

 

El Consell informa que en resposta a una consulta rebuda sobre l’expedició del passaport a nom d’una persona jurídica, es va donar trasllat de la mateixa a la Generalitat, i ens han contestat en el sentit que per als moviments dins la UE els propis Reglaments (REGLAMENTO (UE) Nº 576/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de junio de 2013, i el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 577/2013 DE LA COMISIÓN de 28 de junio de 2013) estableixen en les seves definicions que el propietari ha de ser una persona física.

 

Per tant, i recollint la resposta rebuda, el criteri d’expedició dels passaports ha de ser el següent atenent a dos possibles situacions:

 

Situació 1.     L’animal porta un xip ja inscrit a nom de una PERSONA JURÍDICA, i ara el seu usuari necessita un passaport. El veterinari haurà d’expedir el passaport a nom de qui sigui l’usuari (posseïdor) d’aquesta mascota.   Si en el futur hi ha un nou usuari, caldrà nou passaport.

 

Situació 2.    Es fan les dues coses en el mateix moment, implantació i registre del xip, i expedició del passaport.   El xip es registrarà a nom del seu propietari, la PERSONA JURÍDICA, i el passaport s’expedirà a nom del seu usuari (posseïdor).  Si en el futur hi ha un nou usuari, caldrà nou passaport.

 

Els anteriors criteris seran aplicables als microxips de les mascotes registrades a noms de qualsevol persona jurídica (empreses), i atès que el passaport ha d’estar expedit a nom d’una persona física, el passaport s’haurà d’expedir  sempre a nom del posseïdor que tingui la mascota en aquell moment, i si aquest canvia caldrà fer un nou passaport.

 

Moltes gràcies per endavant per la seva col·laboració,