Loading...

Compartir:

UNA CAMPANYA QUE NO FOMENTA LA TINENÇA RESPONSABLE

El COVB i el CCVC ja van informar als col·legiats de les actuacions realitzades conjuntament enfront la CIPAC durant els passats mesos de novembre i desembre en relació a la “Proposta de CIPAC PER A VETERINARIS DE LA CAMPANYA D’IDENTIFICACIÓ, ESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ”, i que van quedar reflectides al comunicat conjunt emès en data de 05/01/2012, reenviat a tots els col·legiats la setmana passada.

El Col·legi i el Consell no recolzaven expressament la campanya de la CIPAC, ja que no hi ha un conveni signat entre les entitats col·legials i l’Ajuntament de Barcelona com els signats amb Terrassa, El Masnou, Polinyà, etc. De fet, l’Ajuntament només participa en la iniciativa amb una petita contribució pressupostària per a insercions publicitàries. Per això és important recordar, des de les institucions col·legials, que:
  • La participació dels veterinaris en aquesta campanya és absolutament VOLUNTÀRIA.
  • Els honoraris professionals són LLIURES. Cada veterinari els pacta amb el client.
  • Les decisions sobre ELS ACTES PROFESSIONALS QUE CAL REALITZAR SÓN A CRITERI VETERINARI.

Campanya adreçada a propietaris sense recursos?

Malgrat aquestes actuacions de les Corporacions veterinàries catalanes i els comunicats emesos sobre la proposta de la CIPAC als col·legiats, el passat dia 29 de febrer MÉS DE 80 CENTRES de la província de Barcelona s’havien inscrit lliurement a la campanya. Donat que no hi ha cap conveni, això vol dir que els centres afronten de manera totalment unilateral la reducció de tarifes.
La pròpia Llei catalana de protecció dels animals (LPA), originada per a la conscienciació i evolució de la societat catalana, té com a finalitat primera donar a aquests éssers una protecció mitjançant el foment de la tinença responsable que els asseguri unes condicions correctes.
Aquesta norma estableix que els propietaris i posseïdors dels animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i prestar-los l’atenció veterinària bàsica per garantir la seva salut. És evident que, per donar acompliment a aquestes obligacions legals, els propietaris han de disposar de recursos econòmics suficients, ja que les administracions públiques no acostumen a destinar recursos públics a aquestes actuacions, en especial en l’actual context econòmic de retallades pressupostàries.
La campanya endegada per la CIPAC, segons la informació publicada a Internet de data 29/2/2012, s’adreça a l’atenció d’ANIMALS AMB PROPIETARI i, tot i que inicialment consta que la campanya té com a finalitat “ayudar a las personas que no disponen de suficientes recursos para poder esterilitzar e identificar a sus animales”, en el formulari habilitat per què aquestes persones s’hi donin d’alta no trobem l’exigència de cap requisit per tal que acreditin la seva efectiva capacitat econòmica. Per tant, sembla que qualsevol persona, amb independència de la seva situació, pot beneficiar-se d’aquests preus.
Des de la proposta inicial de la CIPAC el passat mes de desembre fins a l’efectiva posada en marxa d’aquesta campanya, el COVB i el Consell hem rebut innombrables comunicacions i opinions que mostren dues postures ben diferenciades entre el col·lectiu veterinari, ja que hi ha col·legiats que us hi heu adherit lliurement, mentre que molts d’altres us hi heu mostrat frontalment en contra. Davant d”això, creiem que s’hauria d’obrir un debat profund entre els companys veterinaris sobre la realitat de la nostra professió per tal de dignificar-la i lluitar per donar uns serveis professionals de qualitat que ens permeti continuar donant protecció als animals de companyia que tant ens estimem.

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC)

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB)