Nota recordatori obligacions sobre Honoraris Professionals

TORNAR

Compartir:

Nota recordatori obligacions sobre Honoraris Professionals

HONORARIS PROFESSIONALS

 El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya,  davant recents consultes rebudes, creu convenient recordar a tots els col·legiats que el Codi de Consum de Catalunya estableix una sèrie d’obligacions a càrrec dels professionals que presten els seus serveis per a consumidors.

Descàrrega nota sobre Obligacions sobre HONORARIS PROFESSIONALS